PPK – stan obecny

Pracownicze Plany Kapitałowe nie spotkały się z dużym zainteresowaniem. Wycofało się z nich około 70 % osób. Dane takie przedstawiła „Gazeta Wyborcza”.

Rządowa spółka Polski Fundusz Rozwoju zarządzająca Pracowniczymi Planami Kapitałowymi poinformowała, że przystąpiło do niego 30,4 % firm. Dodając do tego pracownicze programy emerytalne, które można wdrożyć zamiast PPK, ilość ta wzrasta do 33,4 %. Jednak szef Instytutu Emerytalnego dr Antoni Kolek zauważa, że pod uwagę wzięto jedynie firmy, w których przynajmniej jedna osoba odkłada środki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Tymczasem wymierne dane widać, gdy pod uwagę weźmie się wszystkie firmy, także te, w których na PPK nikt się nie zdecydował. Wówczas udział w PPK wynosi jedynie 22,9 %, ponieważ przystąpiło do niego 1 mln 689 tys. z 7 mln 381 osób uprawnionych.

Na czym polega PPK?

PPK polega na tworzeniu oszczędności na przyszłą emeryturę przez pracowników, pracodawców i państwo. Ich część podstawą stanowią wpłaty pracowników i pracodawców, które wynoszą 2 % wynagrodzenia brutto, które płaci pracownik. W przypadku zarobków poniżej 120 % wynagrodzenia minimalnego, można złożyć wniosek o obniżenie tej stawki do 0,5 %. Pozostałą część 1,5 % wpłaca pracodawca.

Większe zainteresowanie PPPK widać w zakładach, w których działają związki zawodowe, a także w firmach, w których większość pracowników zatrudniona jest na umowę o pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.