Polscy przedsiębiorcy niechętnie zatrudniają 55+

senior w pracy

Skafrica/bigstockphoto.com

Polski rynek pracy nie zapewnia zatrudnienia ludziom młodym kończącym szkołę lub studia, jak również tym, którzy ukończyli 55 rok życia. Według danych GUS, na koniec IV kwartału 2014 roku wolnych miejsc pracy było 54,4 tys., natomiast w tym samym okresie zlikwidowano 71,8 tys. etatów.

Kurczący się rynek pracy oraz coraz wyższe wykształcenie ludzi młodych umożliwiają pracodawcom wybranie pracownika z dużej liczby osób wysoko wykwalifikowanych. Rozmowy wstępne, „egzaminy teoretyczne” oraz praktyczne sprawdzenie fachowości przed zatrudnieniem – to metody obecnie obowiązujące prawie u każdego przedsiębiorcy.

Wskaźnik zatrudnienia osób między 55 a 64 rokiem życia wynosi w Polsce około 40 procent, w Szwecji pracuje ponad 73 procent, a w Niemczech ponad 64 procent. Należymy do krajów Unii Europejskiej, w którym odsetek ludzi aktywnych zawodowo w wieku 55+ jest najniższy. Pomimo, że osoby dojrzałe na rynku pracy, mają większe doświadczenie zawodowe niż ludzie młodzi, są bardziej lojalne wobec firm – to mają też największe trudności ze znalezieniem pracy.

Instytut Badawczy Randstad przeprowadził analizę rynku pracy, z której wynika że firmy nie są zainteresowane zatrudnianiem i zatrzymywaniem w pracy osób w wieku 55+. Niechęć do starszego pracownika wynika z tego, że pracodawcy obawiają się: 4-letniej ochrony przedemerytalnej, która nie zezwala na zwolnienie pracownika, niższej wydajności pracy związanej ze stanem zdrowia, a często też trudności w przyswajaniu wiedzy. Dynamika zmian technologicznych, informatycznych i prawnych, może stanowić dużą trudność dla osób dojrzałych w opanowaniu i aktualizowaniu wiedzy koniecznej na danym stanowisku.

W celu zachęcenia pracodawców do zatrudniania osób starszych, rząd poczynił liczne starania i ustanowił ulgi finansowe dla przedsiębiorców. Mogą oni liczyć na zwolnienie przez rok ze składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeżeli zatrudnią kobietę powyżej 55 roku lub mężczyznę powyżej 60 roku życia. Świadczenie chorobowe zatrudniający wypłaca przez 14 dni, a nie przez 30 jak u pracownika młodszego.

Ustawa z dnia 14 marca 2014 roku, o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, dąży do pomagania w aktywizacji zawodowej osób dojrzałych, oraz odciążenia finansowego firm zatrudniających te osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.