Podlaskie: będą dotacje na firmę dla osób bezrobotnych

dotacja na założenie firmy

W woj. podlaskim wkrótce rozpocznie się nowy program wsparcia dla osób bezrobotnych, które chciałyby założyć własną firmę. W jego ramach będzie można korzystać ze szkoleń, bezzwrotnej pomocy finansowej i usług doradczych.

Na Podlasiu już niedługo ruszy nowy program unijny, którego celem jest wsparcie osób bezrobotnych chcących rozpocząć własny biznes. Wnioski o pomoc ze środków europejskich będzie można składać od 2 do 24 listopada. Program „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych” kierowany jest do ludzi, którzy ukończyli 30. rok życia i w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadzili żadnej samodzielnej działalności gospodarczej.

Możliwość ubiegania się o wsparcie w założeniu firmy jest dostępna dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców Podlasia. Niektóre grupy będą miały jednak pierwszeństwo w staraniach o unijną pomoc. Będą to osoby powyżej 50. roku życia i pozostali, których sytuacja na rynku pracy uznawana jest za wyjątkowo trudną. Oznacza to, że łatwiej będzie też kobietom, ludziom niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym i osobom o niskich kwalifikacjach, które mają niewielkie szanse na zatrudnienie w innych przedsiębiorstwach.

Środki uzyskane z europejskiego budżetu zostaną rozdzielone na konkretne jednostki oferujące szczegółowe wsparcie dla osób zainteresowanych tego typu pomocą. Fundusze trafią m.in. do organizacji pozarządowych, instytucji zajmujących się walką z bezrobociem czy konkretnym firmom, planującym pomóc bezrobotnym. Jeśli natomiast chodzi o samą formę wsparcia, to będzie ona znacznie zróżnicowana. Program zakłada ułatwienie dostępu do usług doradczych, które pomogą podjąć ostateczną decyzję na temat otwarcia firmy, a następnie przejść przez poszczególne etapy jej zakładania.

Oprócz tego pomoc udzielana w ramach programu „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych” obejmie szkolenia dotyczące prowadzenia firmy, spotkania, na których będzie można wymieniać się doświadczeniami i zdobywać wiedzę o przedsiębiorczości, a nawet dotacje na inwestycje. W razie takiej potrzeby, możliwe będzie także ubieganie się o roczne wsparcie pomostowe do określonej w regulaminie sumy. Te dotacje będą jednak przeznaczane na wskazany cel – na bieżące wydatki firmy, opłaty publiczno-płatne oraz wsparcie specjalistyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.