PARP wesprze małe i średnie firmy wchodzące na giełdę

Dopłaty dla przedsiębiorców

Małe i średnie firmy zyskają nowe wsparcie ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a zapowiedziała je Wiceprezes Teresa Kubas-Hul. Na czym będzie polegać ta pomoc?

Przy wykorzystaniu pieniędzy unijnych przewidzianych dla naszego kraju na lata 2014-2020, PARP chce wspomóc małe i średnie firmy w wejściu na Giełdę Papierów Wartościowych. Pomoc taka adresowana będzie również do młodych ludzi zamierzających dopiero rozpocząć własną działalność, a warunkiem ma być innowacyjny pomysł. Krajowe programy informacyjne rozdzielające nowe fundusze unijne jakie będzie obsługiwać PARP to „Wiedza Edukacja Rozwój”, „Polska Wschodnia” i „Inteligentny Rozwój”.

Małe i średnie firmy są w Polsce w śladowej ilości obecne na giełdzie, a taka obecność to przede wszystkim pozyskanie źródeł finansowania przedsięwzięcia z innego źródła niż np. z banków. Firma, która zostanie dopuszczona do obrotu giełdowego musi wyemitować akcje i stąd czerpie finanse na rozwój. Oczywiście wiąże się to z poniesieniem pewnych kosztów jak choćby wynagrodzenia dla firm doradczych czy opłaty związane ze stałymi usługami giełdowymi oraz co najistotniejsze dopuszczenie do współudziału wszystkich nabywców akcji (proporcjonalnie do pakietów jakie nabyli), ale i tak są to niższe koszty niż w przypadku zaciągnięcia kredytu bankowego.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z warszawską Giełdą Papierów Wartościowych zamierzają wspomóc małe i średnie firmy poprzez sfinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji potrzebnej do debiutu giełdowego oraz prowadzić kampanię informacyjną pokazującą korzyści płynące z obecności firmy na giełdzie. Środki przeznaczane na ten cel będą pochodzić z programu „Inteligentny Rozwój”, następcy dotychczasowej „Innowacyjnej Gospodarki”, choć ich wysokość ciągle jeszcze jest w fazie negocjacji z Komisją Europejską.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.