PARP uruchamia program wsparcia dla MŚP. 320 mln zł

Dopłaty dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nowy konkurs, w którym małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej mogą starać się o dopłaty umożliwiające im podjęcie owocnej współpracy. Do rozdania jest 320 mln złotych.

Uruchomiono już nowy program dopłat dla jednostek działających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. O dofinansowanie starać mogą się firmy działające na terenie Polski Wschodniej. Do rozdysponowania jest łącznie 320 mln złotych. O fundusze starać mogą się te podmioty, które chcą rozpocząć ze sobą współpracę. Zakłada się, że dzięki takim działaniom uda się stworzyć kompleksowe marki, udostępniające produkty sieciowe należące do określonych kategorii tematycznych. Przy okazji wykorzystane mają zostać dotychczasowe atuty tego regionu Polski.

O dofinansowanie starać mogą się wszystkie małe i średnie firmy prowadzące działalność na tym obszarze pod warunkiem, że tworzą konsorcja z minimum 10 jednostek, które działają w zakresie regionalnych inteligentnych specjalizacji. Niemniej jednak, wiadomo już, że niektórym projektom nadawany będzie wyższy priorytet. Pierwszeństwo mają wnioski dające największą szansę na wzmożony rozwój sektora MŚP oraz na zwiększoną aktywizację lokalnej społeczności. Im więcej zalet dla regionu zaproponują wnioskodawcy, tym większą uwagę do ich zgłoszeń przyłożą urzędnicy.

Jeśli chodzi o wymagania wobec samych projektów, to każdy z nich musi zawierać spójną koncepcję budowania marki. Należy wziąć w niej pod uwagę dobra, jakimi dysponuje Polska Wschodnia, w tym znajdujące się tu atrakcje, miejsca, obiekty oraz wszelkie inne elementy otoczenia, które mogą stać się istotne dla działalności konsorcjum. Środki, które trafią do wybranych konsorcjów, będzie można przeznaczyć na początkowe inwestycje, takie jak np. zakup nieruchomości czy prace budowlane, ale też na działania promocyjne i informacyjne oraz podnoszące standard konsorcjum, czyli np. szkolenia i warsztaty.

Konkurs prowadzony jest, jako część Programu Operacyjnego „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP”. Wypłacane dotacje będą pochodziły z PO Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Firmy chcące starać się o środki unijne z tego programu, mogą składać wnioski do 28 czerwca tego roku.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.