Pakiet Przyjazne Państwo ułatwi prowadzenie firmy

Nowe ułatwienia dla firm w 2015 roku

Rząd przyjął Pakiet Przyjazne Prawo, który zawiera kilkadziesiąt udogodnień dla przedsiębiorców. Zmiany obejmą ponad 60 ustaw.

Pakiet jest efektem prac Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w lipcu został przyjęty przez Radę Ministrów. Pakiet Przyjazne Prawo to inaczej ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Obejmie wiele branż, między innymi telekomunikacyjną, pocztową, lotniczą, hotelarską, energetyczną, a nawet usługi płatnicze. Jak podkreślają twórcy projektu, celem zmian jest stworzenie lepszych warunków rozwoju dla mikro i małych przedsiębiorstw. Jadwiga Emilewicz, szefowa MPiT wskazuje, że polscy przedsiębiorcy powinni mieć zapewnione warunki co najmniej takie jak przedsiębiorcy w pozostałych krajach UE. Pakiet Przyjazne Prawo zawiera kilkadziesiąt punktowych ułatwień dla biznesu; eliminuje też przypadki niekonsekwencji czy nadmiernej restrykcyjności naszego prawa.

Przyjazne Państwo – co się zmieni?

Zmiany zakładają między innymi wydłużenie terminu do rozliczania VAT w imporcie, co ma wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi. Dodatkowo wprowadzają prawo do błędu w pierwszym roku działalności. Pojawi się również ochrona konsumencka, czyli prawo do reklamacji, obowiązujące dla firm zarejestrowanych w CEiDG, czy możliwość zakładania spółek dla osób posiadających status rzemieślnika.

Najważniejszą jednak zmianą jest wydłużenie terminu do zapłaty podatku VAT przy imporcie, z czego według szacunków skorzystać może nawet 47 tysięcy importerów. Jak zaznacza Ministerstwo zmiana poprawi płynności finansową firm, zmniejszy koszty transportowe, a także zwiększy ilość i wartość towarów przechodzących przez krajowe porty. W tej chwili odroczony termin płatności VAT obowiązuje w Holandii, Niemczech i na Litwie.

Nowością będzie jednak prawo do popełnienia błędu przysługujące świeżo upieczonym przedsiębiorcom. Zgodnie z jej założeniem naruszenia pojawiające się po ich stronie ma najczęściej charakter „nieintencjonalnych omyłek”, jest raczej wynikiem niewiedzy i nie wynika z ich złej woli. To pozwoli na uniknięcie opłacania kar, które nakładane są na przedsiębiorców w przypadku popełnienia błędu. Skończy się jedynie na pouczeniu i konieczności usunięcia naruszenia. Prawo to będzie dotyczyło przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm zarejestrowanych w CEiDG. Obowiązywać będzie przez 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności, albo ponownie od upływu nie mniej niż 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności.

Ochrona konsumencka natomiast rozszerzona zostanie na firmy zarejestrowane w CEiDG i obejmować będzie relacje z innymi przedsiębiorcami. Dotyczyć będzie umów, które dla przedsiębiorcy nie będą miały zawodowego charakteru.

Osoby prowadzące działalność jako rzemieślnicy, zyskają możliwość wyboru formy działalności gospodarczej. Będą mogły więc zarejestrować się jako spółka jawna, komandytowa, komandytowo – akcyjna, czy jednoosobowa spółka kapitałowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.