Odpowiedzialny biznes w Polsce i dobre praktyki. Raport

młody biznesmen

Według raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, polskie firmy w coraz większym stopniu starają się wprowadzać do swojej działalności ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. W jakich obszarach widać ich aktywność?

Z przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” wynika, że polscy przedsiębiorcy chcą i starają się angażować w działania społeczne. Dotyczące ubiegłego roku dane jasno wskazują na wzrost liczby firm, które wprowadziły w życie pewne dobre praktyki CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu.

Autorzy raportu wyliczyli, że w 2015r. 811 podmiotów gospodarczych prowadziło praktyki CSR. Dokładniejsze dane wskazały, że 452 przypadków stanowiły firmy, które dopiero zaczęły się tym zajmować, natomiast 359 pozostałych to te jednostki, które kontynuowały działania rozpoczęte w poprzednich latach. Przybyło też firm dopiero zgłaszających swoje praktyki CSR. Było ich 136 wobec 124 w roku 2014. 35 z nich należało do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Jeśli chodzi o konkretne działania CSR, to najbardziej skupiono się na wprowadzaniu dobrych praktyk z zakresu pracy. To właśnie w tej kategorii odnotowano największy wzrost w stosunku do danych z ubiegłorocznego raportu. Dokładniej, liczba dobrych praktyk podejmowanych w stosunku do pracowników, zwiększyła się w porównaniu do poprzedniego roku o 29 przypadków. Jest to jednocześnie najszybciej rozwijająca się kategoria spośród 7 obszarów norm, które twórcy raportu biorą pod uwagę podczas jego opracowywania. Najliczniejszą kategorią pozostaje jednak „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.” Wzrost liczby dobrych praktyk dotyczących pracowników tłumaczy się tym, że pracodawcom coraz trudniej jest zachęcić młodych ludzi do zatrudnienia się w ich firmie. Nieustająca fala emigracji nie sprzyja kompletowaniu kadry pracowniczej. Dlatego firmy robią, co w ich mocy, by warunki pracy były w nich najdogodniejsze.

Pozostałymi kategoriami norm, które mogą brać pod uwagę firmy chcące wprowadzać dobre praktyki CSR są: ład organizacyjny, prawa człowieka, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne i zagadnienia konsumenckie. Przy odrobinie chęci, każda firma może więc pokazać się z jak najlepszej strony.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.