Obcokrajowcy na polskim rynku pracy

rekrutacja w firmie

Polski rynek pracy staje się coraz atrakcyjniejszy dla obcokrajowców. Przyjeżdżają do nas nie tylko Ukraińcy, chociaż ta nacja stanowi największą grupę, ale ludzie z niemal całego świata.

Wynika to z różnych czynników. Dla Ukraińców Polska stanowi pierwszy bezpieczny port, w którym mogą znaleźć stabilną, lepiej płatną pracę, której nie mogą podjąć w swoim kraju, gdzie gospodarka i sytuacja polityczna są niepewne. Tutaj mogą również bezpiecznie lokować swój kapitał, inwestując coraz więcej na polskim rynku. Osoby z innych krajów przyjeżdżają tu natomiast z uwagi na atrakcyjnych pracodawców. Polska jest bowiem krajem, gdzie coraz więcej firm o zasięgu globalnym lokuje swoje siedziby. Firmy te zatrudniają specjalistów z zakresu IT, finansów, czy HR.

Tutaj widać wzrost liczby pracowników z krajów takich jak Włochy czy Hiszpania. Natomiast coraz więcej pracowników pochodzi z dużo odleglejszych destynacji – Azerbejdżanu, Białorusi, Mołdawii, Turcji, Armenii, Indii, Nepalu, Bangladeszu, Chin, czy Wietnamu. Jak podkreśla Grzegorz Sielewicz główny ekonomista Coface w Europie Środkowo-Wschodniej „aktualna sytuacja na rynku pracy stoi na przeszkodzie w bieżącej działalności i dalszym rozwoju firm. Badania przeprowadzane przez GUS wśród przedsiębiorstw wskazują, że koszty zatrudnienia są najczęściej wymienianą barierą w wielu branżach: budownictwie, przetwórstwie przemysłowym, handlu oraz w usługach. Niedobór pracowników, zwłaszcza wykwalifikowanych, stał się istotnym ograniczeniem w działalności gospodarczej, której znaczenie wzrosło w największym stopniu w ostatnich latach. W budownictwie czy transporcie ponad 40 proc. firm zgłasza ten czynnik jako barierę w prowadzeniu bieżącej działalności”.

Pracownicy z tych krajów szukają zatrudnienia przede wszystkim w branży przemysłowej i rzemieślniczej. Zatrudniani są również jako pracownicy wykonujące prace proste, operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, a także jako specjaliści. W tej dziedzinie dominują osoby pochodzące z Indii.

Co się dzieje na polskim rynku pracy?

Ekonomiści podkreślają, że polski rynek pracy boryka się z problemami demograficznymi, a w najbliższych latach sytuacja ta będzie się pogłębiać. Dodatkowo chęć obniżenia koszów przez pracodawców, będzie powodować, że coraz częściej będą szukać pracowników wśród obcokrajowców. Należy przy tym pamiętać, że osoby te nie zabierają pracy Polakom, ale uzupełniają niedobory na rynku, dzięki czemu możliwy jest rozwój gospodarczy. Do sytuacji tej dostosowuje się również polskie prawodawstwo, wprowadzając możliwość i ułatwienia formalne dla pracodawców zatrudniających osoby z innych krajów. Wprowadzono między innymi nowy typ zezwolenia – zezwolenie na pracę sezonową.

Źródło: https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/cudzoziemcy-na-polskim-rynku-pracy-analiza-coface/c1gfqyq.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.