Nowa stawka minimalna za godzinę pracy – ustawa podpisana

zegar

Autor: MrTopf

W pierwszym tygodniu sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą minimalną stawkę godzinową. Co zmienia ona dla polskich pracowników i kogo dokładnie będzie dotyczyła?

5 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy dotyczącej wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej. Będzie ona wynosiła 12 zł brutto w tym roku, a w przyszłym ulegnie niewielkiej waloryzacji i wedle wyliczeń ekonomistów, wyniesie ok. 13 zł brutto. W następnych latach będzie natomiast zależna od wysokości płacy minimalnej obowiązującej pracowników zatrudnionych na etacie, a w jej ustalaniu udział będzie brała Rada Dialogu Społecznego.

Poza określeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracy, ustawa zawiera zapis dotyczący stawek nocnych. Dodatki wypłacane za wykonywanie obowiązków służbowych o tej porze nie będą liczone jako wynagrodzenie. W dokumencie wspomniano również o częstotliwości wypłacania zarobków za pracę na umowy cywilnoprawne. Powinno do nich dochodzić min. raz w miesiącu, a wypłata ma mieć formę pieniężną. Ustawa mówi też o tym, kto będzie objęty przepisami o minimalnej płacy, a kto nie. Ponadto na mocy ustawy Państwowa Inspekcja Pracy będzie miała prawo do kontroli pracodawców bez uprzedzenia i o dowolnej porze. Oprócz tego wykreślono zapis mówiący o możliwości obniżenia płacy nowego pracownika do 80% i o karach finansowych za nieprzestrzeganie wspomnianych zasad.

Ustawowa stawka godzinowa ma dotyczyć głównie osób pracujących na zlecenie oraz samozatrudnionych, którzy jednak wykonują prace na zlecenie firm. Należy podkreślić, że obejmuje wszystkie umowy, bez względu na to, czy dotyczą rozliczeń dziennych, tygodniowych czy miesięcznych. Minimalna płaca nie dotyczy jednak niektórych stanowisk pracy, w tym opiekunów wycieczek czy rodzinnych domów pomocy. Jeśli chodzi o samozatrudnionych, to nowy przepis nie obejmie tych, którzy samodzielnie decydują o miejscu i czasie wykonywania swojego zlecenia.

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej to ratunek dla wielu osób pracujących na zlecenie, a nie mogących zarobić na godne życie. To próba sprzeciwienia się wykorzystywaniu pracowników, do jakiego wciąż notorycznie dochodzi w naszym kraju. To także bezpieczeństwo zarobku, próba przynajmniej częściowego zniwelowania nierówności między etatowymi pracownikami, a tymi pracującymi na umowach śmieciowych. Przy stawce 12 zł na godzinę, zbliżą się do minimalnej płacy miesięcznej, która wkrótce już sięgnie niemal 2000 zł brutto

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.