Najważniejsze zmiany podatkowe dla firm w 2015

prawo

Wraz z nowym rokiem wchodzą w życie zmiany w przepisach obowiązujących przedsiębiorców. Pojawią się też zupełnie nowe rozwiązania ułatwiające poruszanie się w gąszczu podatkowych przepisów.

Jednym z takich nowych rozwiązań ułatwiających życie prowadzącym działalność gospodarczą jest wiążąca informacja akcyzowa WIA, która daje poszczególnym przedsiębiorcom możliwość wystąpienia do organu decyzyjnego o określenie kwalifikacji danego wyrobu dla potrzeb akcyzy, by móc go następnie prawidłowo opodatkować. Zminimalizuje to ryzyko podważania stawek akcyzy przez organy kontrolne.

Inną nowością jest obowiązek składania do urzędów skarbowych deklaracji w formie elektronicznej. Obowiązek ten został nałożony na przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 5 osób. Z kolei obowiązek posiadania kasy fiskalnej został nałożony na szereg grup zawodowych, które do tej pory zwolnione były z takiego obowiązku. Są to m.in. lekarze, dentyści, fryzjerzy, kosmetyczki, warsztaty samochodowe i doradcy podatkowi. Grupy te zobligowane są do rozliczania obrotów przy pomocy kas fiskalnych od 1 marca 2015 r.

Zmiany wystąpią także w rozliczaniu przychodu pracownika w związku z prywatnym wykorzystywaniem auta służbowego. Od nowego roku rozliczenie takie nastąpi ryczałtem, a stawka miesięczna ustalana będzie od pojemności silnika samochodu. Od pojemności mniejszej niż 1600 cm3 należy uiścić opłatę w wysokości 250 zł, a powyżej tej pojemności – 400 zł. W sytuacji gdy pracownik wykorzystuje auto służbowe tylko przez część miesiąca, opłatę ustala w wysokości 1/30 określonych w przepisach kwot, za każdy dzień takiego użytkowania.

Przedsiębiorstwa sprzedające usługi elektroniczne, nadawcze lub telekomunikacyjne do innych krajów Unii Europejskiej muszą od 1 stycznia opodatkowywać transakcje w państwie kupującego.

Zniesione zostały także niektóre obowiązki rejestracyjne i co się z tym wiązało opłaty administracyjne. Nie trzeba już uzyskiwać zgłoszenia rejestracyjnego jako czynnego podatnika VAT , a także nie ma obowiązku przedkładania oświadczenia o zapłacie podatku VAT lub o braku takiego obowiązku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.