Co motywuje pracowników?

szef firmy

Sukces firmy to nie tylko kwestia umiejętności pracowników, ale też ich odpowiedniej motywacji do pracy. Ta natomiast zależy zarówno od samych podwładnych, jak również od pracodawcy. Jak szef może zmotywować swoich pracowników?

Dobry pracownik to ten, który posiada odpowiednią wiedzę, stosowne umiejętności, a do tego jest zmotywowany do pracy. Wbrew pozorom, skutecznym motywatorem wcale nie muszą być pieniądze. Zajmujący się badaniem opinii społecznej Instytut Gallupa sprawdził, jaki czynnik jest w stanie najbardziej zachęcić pracowników do działania.

Za najsilniejszy czynnik motywujący uznano możliwość nabywania doświadczenia i nowych umiejętności w pracy. Takiej odpowiedzi udzieliło 30,8% ankietowanych. 30,0% pracowników uznało, że motywację podwładnych najlepiej podnosi dobra atmosfera w miejscu zatrudnienia, natomiast 28,7% pytanych wskazało na ogólną atmosferę w pracy. Dopiero na 5. i 6. pozycji znalazły się awans i premie za dobre wyniki, a w dalszej kolejności mówiono o wysokiej pensji czy o elastycznym czasie pracy.

Niezwykle istotne okazały się dobre stosunki z bezpośrednim przełożonym, które wskazało 27,5% pytanych. Były więc czwartym w kolejności, najbardziej motywującym czynnikiem. Można przypuszczać, że wskazujący tę odpowiedź respondenci mieli doświadczenie zawodowe i zdawali sobie sprawę z faktu, że przy odpowiednich relacjach z szefem, wszystko inne udaje się osiągnąć bez większych problemów. Choć podwyżki lub premie mogą motywować, to jednak zależne są właśnie od przełożonego. Istotą nadal pozostaje więc dobry kontakt z „górą”. Ponadto bezpośredni szef odpowiada także za udzielanie urlopów, rozdzielanie zadań, a przy okazji za ogólną atmosferę w pracy.

Taki wynik badań powinien uświadomić pracodawcom, jak ważna jest ich postawa w pracy. Jest to tym istotniejsze, że wielokrotnie pracodawca może nawet nie zdawać sobie sprawy z faktu, że to on sam przyczynia się do pogorszenia wyników firmy. Dobry szef powinien panować nad zespołem i nie dopuszczać do konfliktów lub szybko je kończyć. Czasem powinien być negocjatorem, innym razem sam musi przyznać się do błędu i wziąć na siebie odpowiedzialność za niepowodzenie. Dobry szef wie też, jak skutecznym motywatorem jest pochwała, lecz nie stroni od konstruktywnej krytyki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.