Metody rekrutacji i selekcji pracowników

rekrutacja pracowników

Adam_Gregor/bigstockphoto.com

Proces rekrutacji i selekcji są ze sobą nierozerwalnie związany. Rekrutacja zakłada przygotowanie opisu stanowiska pracy oraz informowanie o zapotrzebowaniu na pracownika o konkretnych i określonych kwalifikacjach i kompetencjach. Selekcja jest procesem, który następuje bezpośrednio po rekrutacji, kiedy rekruter spośród pozyskanych zgłoszeń dokonuje weryfikacji i wstępnego wyboru kandydatów, którzy w największym stopniu sprostali wymaganiom całego procesu.

Jak znaleźć pracownika?

Rekrutacja pracowników, ze względu na obszar poszukiwania, może odbywać się na dwa sposoby. Kadrę na nowe stanowiska można pozyskiwać z wewnętrznych zasobów firm (rekrutacja wewnętrzna). Ma to najczęściej zastosowanie w przypadku korporacji o rozbudowanych strukturach organizacyjnych. Plusem takiego rodzaju rekrutacji jest dobra znajomość kandydata, co ogranicza ryzyko niedopasowanie do struktury przedsiębiorstwa. Poszukiwanie pracownika spośród zewnętrznych zasobów pracy (spoza organizacji) nazywane jest rekrutacją zewnętrzną. Pozwala to na pozyskiwanie pracowników, którzy posiadają nie tylko odpowiednie kompetencje i kwalifikacje, ale również świeże pomysły i otwartość na doświadczenia.

W zależności od zakresu jaki może obejmować rekrutacja, proces ten można podzielić na dwa rodzaje: rekrutację szeroką (ogólną) oraz rekrutację wąską (segmentową). W przypadku organizowania naboru na szeregowe stanowiska, najczęściej wykorzystywana jest rekrutacja szeroka. Zaś w przypadku zainteresowania konkretnym segmentem rynku pracy i specjalistami w wąskich branżach stosuje się rekrutację segmentową (wupwarszawa.praca.gov.pl).

Proces rekrutacji powinien być starannie zaplanowany. Analiza stanowiska, na które poszukiwany jest pracownik w kontekście potrzeb przedsiębiorstwa), a także jasne określenie kryteriów rekrutacyjnych (w tym pożądanych cech i kwalifikacji itp.), a także oczekiwań względem kandydata pozwoli na odpowiedni dobór kandydata na stanowisko.

Metody selekcji i rekrutacji pracowników

Dostępnych jest wiele metod rekrutacji i selekcji pracowników. Ich odpowiedni dobór uwarunkowany jest rodzajem przedsiębiorstwa i specyfiką poszukiwanego kandydata. Najbardziej popularną metodą jest analiza dokumentów aplikacyjnych kandydata (CV i list motywacyjny), a następnie rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami. Podczas spotkań rekrutacyjnych wykorzystywane są również testy, które pozwolą bardziej przybliżyć sylwetkę kandydata. Najczęściej są to testy merytoryczne, umiejętności, osobowości, a także językowe.

Nietypową metodą rekrutacji i selekcji pracowników jest Assessment center. Pozwala ona na zbadanie kwalifikacji kandydata bądź ich braku. Polega na wykonywaniu kilku ćwiczeń przez kandydatów w jednym czasie i jednoczesnym obserwowaniu ich przez odpowiednio do tego przeszkolonych fachowców (asesorów). Po każdym ćwiczeniu następuje ocena i sprawdzanie zgodności opinii poszczególnych asesorów (www.ezit.ue.wroc.pl).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.