Małe firmy przeciw obniżeniu CIT bez rozwiązania kwestii PIT

rozliczanie podatków

Choć plany obniżenia podatku CIT cieszą znaczną część przedsiębiorstw, to jednak zupełnie nie odpowiadają małym firmom, będącym płatnikami PIT. Czują się one pokrzywdzone udogodnieniami kierowanymi tylko do większych podmiotów.

Małe firmy sprzeciwiają się propozycji Ministerstwa Finansów, które chce obniżenia płaconego przez większość przedsiębiorstw podatku CIT. W przygotowanym już projekcie mowa jest o obcięciu stawki z poziomu 19% do 15%. Taki pomysł budzi jednak kontrowersje, ponieważ zgodnie z konstytucyjna zasadą równości podatkowej, wraz z podatkiem CIT, obniżona powinna zostać również stawka podatku PIT.

Obcięcie CIT, który jest podatkiem dochodowym płaconym przez osoby prawne, zadziała na niekorzyść mniejszych jednostek gospodarczych, których właściciele rozliczają się z podatku PIT. Jak tłumaczy prezes Związku Rzemiosła Polskiego, zmiana dotycząca wyłącznie CIT zaburzy warunki konkurencji na polskim rynku i być może pogłębi i tak widoczne różnice w tempie rozwoju małych i dużych firm. Z tego powodu Związek postuluje za ujednoliceniem stawki podatku CIT i PIT.

Także Konfederacja Lewiatan podziela stanowisko ZRP dodając, że różne stawki CIT i PIT przyczynią się do powiększenia różnic również w gronie małych spółek. Powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego, zrzeszenie prywatnych pracodawców podało, że z obniżonej stawki CIT skorzysta tylko 7,7% z grona najmniejszych jednostek, natomiast ponad 92% nadal będzie płaciło wysoki PIT. Te drugie firmy prawdopodobnie będą notowały wolniejsze wzrosty i staną się bardziej narażone na bankructwo. Obniżenie obu podatków mogłoby natomiast przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia w małych firmach. Ponadto zakłada się, że dogodniejsze warunki podatkowe zachęciłyby małych przedsiębiorców do zwiększenia inwestycji.

Część ekspertów twierdzi, że proponując obniżenie tylko podatku CIT, resort finansów chce zachęcić przedsiębiorców do przekształcania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w spółki kapitałowe lub komandytowo-akcyjne. Specjaliści z Lewiatana są jednak przekonani, że właściciele firm nie byliby zainteresowani taka opcją, ponieważ jest ona nieopłacalna pod względem finansowym. Choć obniżona będzie stawka CIT, to jednak pojawi się podatek od dywidendy, a spółka będzie wymagała dodatkowych nakładów finansowych na księgowość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.