Małe firmy w I połowie 2015: spadki i rozczarowania

spadek

Sytuacja małych polskich firm ulega pogorszeniu. Tak przynajmniej wynika z danych dotyczących I połowy tego roku. W okresie styczeń-czerwiec 2015 r. więcej było firm źle oceniających swoją kondycję niż tych, które ją chwaliły.

Pod koniec 2014 r. właściciele małych firm spodziewali się, że w tym roku ich sytuacja ulegnie poprawie. Dzisiaj wielu z nich przyznaje, że spotkało ich rozczarowanie. Z danych zebranych przez Instytut Badań i Analiz OSB oraz portal firmy.net wynika, że w I półroczu tego roku więcej było tych mikro- i małych przedsiębiorstw, które negatywnie oceniają swoją kondycję niż tych, które notują satysfakcjonujące wzrosty.

Niestety, odczucia przedsiębiorców potwierdzają dane. Rzeczywiście, liczba firm doświadczających spowolnienia była zdecydowanie większa, niż się tego spodziewano. Mniej od prognoz było natomiast jednostek, których kondycja uległa poprawie. Oszacowano również, że większych zmian nie odczuło ok. 42% przedsiębiorstw. Ogólne odczyty były więc gorsze, niż zakładano pod koniec ubiegłego roku.

Jeśli chodzi o konkretne sektory, to stabilnością wykazało się budownictwo, a także handel, rolnictwo i usługi. Ok. 50% działających tam przedsiębiorców nie zauważyło zmian na przestrzeni pierwszych 6 miesięcy 2015 r. Najgorsza sytuacja panowała w przemyśle, gdzie zdecydowanie więcej firm odnotowywało spadki niż wzrosty.

Co do czynników decydujących o poprawie kondycji przedsiębiorstw, to najczęściej wskazywano na wzrost popytu i ogólne ożywienie na rynku. Dostrzegło je 30,1% firm, w których zaobserwowano polepszenie sytuacji. 21,4% odpowiedzi odnosiło się do wzrostu rozpoznawalności marki, a w 16,6% przypadków mówiono o dobroczynnym wpływie wzrostu inwestycji w rozwój. 16,1% przedsiębiorców zadowolonych było z efektów, jakie dała reklama. Ciekawostką jest fakt, że poprawa jakości miała znaczenie tylko w przypadku 3,4% podmiotów.

Przedsiębiorców zapytano również o to, co przyczyniło się do pogorszenia sytuacji ich firm. Najwięcej osób zrzuciło winę na zbyt dużą konkurencję cenową. Wskazało na nią 27,5% ankietowanych. 21,3% respondentów uznało, że przyczynił się do tego wzrost kosztów prowadzenia firmy, a 20,7% przedsiębiorców uważa, że powodem pogorszenia kondycji ich podmiotu jest ogólne spowolnienie rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.