Małe firmy mają problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników

rekrutacja w firmie

Bezrobocie w Polsce wciąż jest stosunkowo wysokie i przekracza 13,0%, jednak okazuje się, że małe i średnie firmy narzekają na kłopoty ze znalezieniem pracowników. Jak to możliwe? Niestety, bezrobotnych jest wielu, lecz mało który ma kompetencje, których oczekują pracodawcy. Widać to głównie na przykładzie małych oraz średnich firm, których właściciele prowadzą procesy rekrutacyjne na własną rękę. Zwykle nie mają możliwości dotarcia do zbyt szerokiego grona kandydatów. Nie dysponują też wiedzą pozwalającą im na odpowiednie przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.

Żeby mieć możliwość dokładnego sprawdzenia kwalifikacji kandydata, wiele firm decyduje się na organizowanie staży zawodowych. Pozwalają one na obserwację poszczególnych osób i precyzyjną ocenę tego, w jakim stopniu nadają się do pełnienia danego stanowiska. Można w ten sposób sprawdzić zarówno ich konkretne umiejętności, jak również cechy charakteru przydatne przy wykonywaniu poszczególnych obowiązków. Niestety, bardzo często staże te nie dają oczekiwanych efektów w postaci znalezienia pracownika etatowego.

Zdecydowanie częściej okazuje się, że stażyści są regularnie wymieniani na kolejnych. Co prawda, firma ma przez pewien czas pracownika, któremu może płacić pensję niższą niż w przypadku pracownika etatowego, jednak nie ma szansy na wyszkolenie podwładnego, który zdoła przywiązać się do przedsiębiorstwa. Każdego nowego stażystę trzeba przyuczać, tłumacząc mu zasady firmy. To zajmuje sporo czasu i przekłada się na drobne spadki efektywności. Jeden stały podwładny nie wymaga tak częstych szkoleń, a w dodatku, przywiązuje się do firmy i bardziej skupia się na tym, by działać na jej korzyść.

Wiele małych firm poszukuje też pracowników poprzez znajomości. Niestety, taka metoda jest bardzo zawodna. Nie daje szansy na dokładne sprawdzenie kwalifikacji kandydata, a szanse na to, że znajdzie się go pośród znajomych są bardzo małe. Z tego powodu, zaleca się stworzenie najpierw profilu idealnego pracownika tak, by było wiadomo, kogo szukamy i jakie cechy powinien spełniać. Podczas rekrutacji – bez względu na jej charakter, wystarczy sprawdzać, który kandydat spełnia najwięcej wymagań, o których wspomnieliśmy w danym profilu. Pozwoli nam to na łatwiejsze, bardziej precyzyjne eliminowanie osób zupełnie nie nadających się na konkretne stanowisko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.