Kredyt pomostowy

Kredyt pomostowy przyznawany jest jako pomoc w realizacji inwestycji, na którą inwestor pozyskał dotację unijną, pomaga zachować płynność finansową przed terminem realizacji projektu i otrzymaniem refundacji. Zapewnia dostęp do środków finansowych od momentu ponoszenia pierwszych wydatków na realizację projektu, aż do momentu otrzymania refundacji.

Szczegółowe oferty kredytów pomostowych przygotowywane są przez banki, które posiadają ten produkt finansowy. Kredyt może być wypłacony jednorazowo lub w transzach, a jego wysokość może sięgać nawet pełnej kwoty otrzymanej dotacji. Warunki przyznawania kredytów pomostowych są z reguły bardziej liberalne i ich uzyskanie jest łatwiejsze niż kredytów innego typu, np. inwestycyjnych dla firm. W tym przypadku bowiem często jedynym zabezpieczeniem jest cesja praw z umowy o dofinansowanie z załączonym wekslem in blanco kredytobiorcy. O kredyty takie najczęściej ubiegają się przedsiębiorcy, ale również jednostki samorządowe, czy instytucje publiczne.

Do głównych zalet kredytu pomostowego zaliczyć można:

  • umożliwia rozpoczęcie inwestycji przed otrzymaniem dotacji,
  • jest źródłem finansowania inwestycji do momentu uzyskania finansowania głównego,
  • oprocentowanie i formy zabezpieczenia ustalane są przez banki, które z reguły oferują indywidualne negocjacje tych warunków,
  • zasady i warunki finansowania uwzględniają charakter kredytowanej inwestycji, przez kredyt taki jest mniejszym obciążeniem dla kredytobiorcy.

Ponadto niektóre banki mają wyrozumiałe podejście do ewentualnego opóźnienia w spłacie kredytu, o ile będzie ona wynikała z opóźnienia w otrzymaniu dotacji, a także nie pobierają prowizji za możliwość wcześniejszej jego spłaty, która może być dokonana również ze środków własnych.

Dla banków udzielanie kredytów pomostowych jest o tyle korzystne, że z uwagi na to, że spłacane są z dotacji ze środków unijnych, są pożyczkami bezpiecznymi. Kredytobiorca spłaca samodzielnie wyłącznie odsetki. Jednak niewiele banków chce wprost mówić o ofercie w zakresie oprocentowania, a oferty ustala indywidualnie dla każdego klienta. Z perspektywy przedsiębiorcy jest to związane z koniecznością złożenia wniosków kredytowych w kilku bankach, by porównać oferty i wybrać najkorzystniejszą.

Wnioskowanie o kredyt można rozpocząć, w zależności od zasad obowiązujących w konkretnych bankach, albo przed otrzymaniem dotacji, albo już po podpisaniu umowy z instytucją odpowiedzialną za rozdzielanie środków unijnych. Podstawą w każdym przypadku będzie jednak rzetelny biznesplan, który przekona analityków bankowych do powodzenia inwestycji. W przeciwnym wypadku kredytobiorca może spotkać się z odmową, nawet jeśli dotacja zostanie przyznana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.