W jakiej sytuacji można skrócić urlop pracownikowi?

Osobie zatrudnionej na podstawie umowy pracy przysługuję określony w przepisach wymiar urlopu wypoczynkowego, zależny od ilości przepracowanych lat. Urlop powinien być zaplanowany i wykorzystany w ciągu roku kalendarzowego, a każdy pracownik musi przynajmniej raz w roku wziąć nieprzerwanie dwa tygodnie wolnego. Jednak w uzasadnionych okolicznościach wymiar urlopu może zostać przez pracodawcę zmniejszony.

Możliwość taka wynika z przepisów kodeksu pracy. Pracodawca ma prawo wysłać pracownika na bezpłatny urlop. Jeśli będzie on dłuższy niż 30 dni, wówczas zmniejsza się ilość urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi. Ilość dni urlopowych może się zmniejszyć także, gdy pracownik przez co najmniej 30 dni przebywał na urlopie wychowawczym, przeszkoleniu wojskowym lub ćwiczeniach, przebywał w pracy, albo jego obecność w tym czasie jest nieusprawiedliwiona.

Jeśli nieobecność pracownika jest dłuższa niż 30 dni, pracodawca może zmniejszyć ilość przysługujących mu dni urlopu wypoczynkowego, ale wyłącznie we wskazanych wyżej sytuacjach. Podstawa nieobecności nie może być więc inna niż wskazane w kodeksie pracy. Zatem muszą być spełnione obie przesłanki – nieobecność co najmniej 30 dni oraz jedna ze wskazanych podstaw nieobecności. Jeśli nieobecność była wywołana jedną z wymienionych przyczyn, ale była krótsza, wówczas pracodawca nie może skrócić urlopu wypoczynkowego.

Jednakże pracodawca może zsumować wszystkie dni nieobecności pracownika trwające co najmniej 30 dni, bez względu na ich przyczynę. Oznacza to, że jeśli pracownik był wysłany na trzydziestodniowy urlop bezpłatny, a następnie spędził dni na urlopie wychowawczym, wówczas oba okresy się sumuje, co stanowi podstawę do zmniejszenia urlopu wypoczynkowego.

Urlop może zostać pomniejszony w roku, w którym trwała nieobecność i pracownik wrócił do pracy. Jeśli więc cały urlop został przez pracownika wykorzystany przed trzydziestodniową nieobecnością, pracodawca nie może mu zmniejszyć urlopu przysługującego mu w kolejnym roku kalendarzowym.

Zmniejszenie urlopu wypoczynkowego odbywa się proporcjonalnie. W praktyce oblicza się to w następujący sposób: od liczby miesięcy pozostawania w zatrudnieniu w danym roku odejmuje się ½ za każdy pełny miesiąc nieobecności pracownika.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.