Jaka forma opodatkowania dla jednoosobowej działalności gospodarczej?

Mężczyzna siedzi przy blacie i księguje dokumenty. W tle wnętrze lokalu gastronomicznego

Forma opodatkowania to jedna z najistotniejszych decyzji, jakie trzeba podjąć zakładając własną działalność gospodarczą. Przy dokonywaniu wyboru przedsiębiorca powinien się kierować zarówno rachunkiem ekonomicznym, jak i rodzajem wykonywanej działalności. Do wyboru są 3 opcje: skala podatkowa (tj. zasady ogólne), podatek liniowy i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Na co zatem powinien zwrócić uwagę przedsiębiorca, aby wybrał najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie?

Skala podatkowa

Forma ta charakteryzuje się dwoma stawkami podatku zależnymi od wysokości dochodu. Są to 12% dla rocznych dochodów nieprzekraczających 120 tys. zł oraz 32% dla dochodów powyżej tej kwoty. Wybór tej formy pozwala także na skorzystanie z kwoty wolnej od podatku, która wynosi 30 tys. zł rocznie. W związku z tym, forma opodatkowania jest polecana głównie przedsiębiorcom o relatywnie niewysokich przychodach lub też ponoszącym wysokie koszty uzyskania przychodów. Co więcej, przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych może skorzystać ze wspólnego rocznego rozliczenia z małżonkiem. Ta forma nie jest jednak korzystna dla przedsiębiorców, których roczny dochód jest wyższy niż 120 tys. zł. Jak już wspomniano, od dochodów przekraczających tą kwotę podatek wynosi aż 32%. Ponadto ma to również wpływ na wysokość składki zdrowotnej, ponieważ przy zasadach ogólnych wynosi ona 9% dochodów, ale nie mniej ni 270,90 zł miesięcznie i nie da się jej ani obniżyć ani odliczyć od podatku. Zatem im wyższy osiągnie się dochód, tym wyższą składkę zapłaci.

Podatek liniowy

Podobnie jak w przypadku skali podatkowej, przy podatku liniowym podatek opłaca się od dochodu, czyli różnicy między przychodami a kosztami ich uzyskania. W podatku liniowym obowiązuje jednak jedna stała stawka opodatkowania w wysokości 19% niezależnie od osiąganych przez przedsiębiorcę dochodów. Przy podatku liniowym odmienny jest także sposób ustalania składki zdrowotnej, tj. w tym przypadku wynosi ona 4,9% od dochodu, jednak nie mniej niż 9% wynagrodzenia minimalnego. Wśród wad można natomiast wymienić brak kwoty wolnej od podatku oraz brak możliwości rozliczania się ze współmałżonkiem.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku tej formy opodatkowania wysokość podatku zależy od przychodu, czyli od wartości sprzedaży. Według wielu ekspertów to właśnie tę formę uważa się za najbardziej korzystną dla firm jednoosobowych. Plusem jest potencjalnie niższa składka zdrowotna niż w przypadku innych form opodatkowania. W 2022 r. wynosi między 335,94 zł do maksymalnie 1007,81 zł miesięcznie w zależności od osiąganych przychodów rocznych. Wadą ryczałtu jest fakt, że płaci się go od przychodów pomniejszonych tylko o składki na własne ubezpieczenie społeczne. To oznacza, że przedsiębiorca nie może ich odliczać kosztów uzyskania przychodów.

Nie ma więc jednej uniwersalnej rady, którą z form opodatkowania przedsiębiorca powinien wybrać. Decyzja ta powinna być przemyślana i zależeć od jego indywidualnej sytuacji. Podejmując ją, warto skorzystać z pomocy dobrego księgowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.