Jak wziąć leasing samochodu na firmę?

samochód służbowy

Leasing samochodu to korzystna forma zewnętrznego finansowania auta firmowego. Użytkowanie pojazdu na podstawie umowy leasingowej szczególną popularnością cieszy się wśród właścicieli mikro oraz małych firm. Z leasingu skorzystać mogą jednak wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od rodzaju i profilu prowadzonej firmy.

Leasing to korzystna forma finansowania auta

Na podstawie umowy leasingowej przedsiębiorca ma prawo odpłatnie korzystać z własności firmy leasingowej. Po jej zakończeniu leasingobiorca ma możliwość wykupu przedmiotu leasingu, najczęściej w wysokości niższej niż cena rynkowa. Istotny jest również fakt, że umowa leasingowa nie wpływa na zdolność kredytową przedsiębiorstwa. Ponadto leasing to sposób na zredukowanie zobowiązań podatkowych.

Leasing samochodu na firmę krok po kroku

Zaletą leasingu jest nieskomplikowana, w porównaniu do formalności związanych z kredytem, procedura zawarcia umowy leasingowej. Pierwszym krokiem powinna być analiza dostępnych na runku propozycji i wybranie najkorzystniejszej oferty, a także rodzaju leasingu. Po uzgodnieniu szczegółów umowy z wybranym leasingodawcą, kolejnym etapem jest podpisanie umowy. Do sfinalizowania transakcji konieczne są dwa dokumenty tożsamości osoby reprezentującej firmę, NIP, REGON, KRS lub EDG oraz wniosek leasingowy.

Przy podpisaniu umowy należy wpłacić czynsz inicjalny. Opłata wstępna ma charakter bezzwrotny i wynosi zazwyczaj 20-30% procent wartości przedmiotu leasingu. Oprócz tego główne koszty, z jakimi musi liczyć się leasingobiorca w trakcie trwania umowy to miesięczne raty, składka ubezpieczeniowa OC/AC, należność za opracowanie wniosku leasingowego oraz wykupu pojazdu.

Dodatkowe opłaty zależą od zapisów zawartych w umowie leasingowej i mogą dotyczyć m.in. korzystania z auta przez osoby trzecie czy jazdy poza granicami kraju.

Obowiązek ubezpieczenia oraz rejestracji auta spoczywa na firmie leasingowej. Dzięki temu pojazd jest gotowy do użytku natychmiast po odbiorze auta, bez konieczności dopełnienia dodatkowych formalności.

Leasing samochodu na firmę – jakie warunki należy spełnić?

Mimo że taka forma zewnętrznego finansowania samochodu jest dostępna dla wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą, aby zawrzeć umowę z leasingodawcą, konieczne jest spełnienie określonych warunków. Na ich podstawie firma leasingowa dokonuje oceny ryzyka.

W przypadku samochodów osobowych najczęściej przeprowadzana jest procedura uproszczona, w której czasie nie jest konieczne dostarczenie przez wnioskującego dokumentów prezentujących sytuację finansową firmy. Sprawdzana jest natomiast historia kredytowa przedsiębiorstwa oraz baza dłużników. Jednym z istotnych kryteriów przy zawierania umowy leasingowej jest okres wykonywania działalności gospodarczej. Minimalna wymagana długość funkcjonowania firmy to zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy. Przy ocenie ryzyka leasingodawca weryfikuje również profil działalności firmy, oraz szanse przedsiębiorstwa na utrzymanie się na rynku.

Zawarcie umowy leasingowe jest również możliwe w sytuacji, gdy firma nie spełnia powyższych warunków. W takim przypadku możliwe jest udzielenie przez leasingodawcę dodatkowego zabezpieczenia, np. poręczenia osoby prywatnej lub innej firmy czy hipoteka nieruchomości.

Rodzaje leasingu samochodu

Najczęściej wybierana przez leasingobiorców formą finansowania jest leasing operacyjny. W przypadku takiej umowy do kosztów uzyskania przychodów wliczyć można czynsz inicjalny, przeglądy samochodu, zakup paliwa oraz raty leasingowej. Nie jest możliwe jednak dokonanie odpisu amortyzacyjnego. Przedmiot leasingu w czasie trwania umowy zaliczany jest do majątku firmy leasingowej. Minimalny czas trwania umowy leasingowej to 40% czasu amortyzacji. W leasingu operacyjnym VAT naliczany jest w ratach.

Inna opcja to leasing finansowy. W przypadku takiej umowy nie ma minimalnego czasu trwania umowy, a VAT zapłacić należy z pierwszą ratą leasingową. Amortyzacja dokonywana jest przez leasingobiorcę, a przedmiot leasingu należy do jego środków trwałych.

Leasing samochodu – wysokość odliczenia VAT

Niezależnie od rodzaju wybranego finansowania, leasingobiorca ma możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z nabyciem oraz wykorzystywaniem pojazdu. 100% VAT-u odliczyć można w sytuacji, gdy przedmiot leasingu użytkowany jest jedynie w związku z działalnością firmy. W przypadku, gdy pojazd wykorzystywany jest również w celach prywatnych, leasingobiorca ma prawo odliczyć 50% VAT-u.

Leasing samochodu używanego

Mimo że najczęściej przedmiotem leasingu są nowe samochody, niektórzy leasingodawcy umożliwiają także wynajem aut używanych, w tym pojazdów sprowadzanych z Unii Europejskiej.

W takim przypadku wiek leasingowanego auta nie powinien przekraczać określonego wieku. Najczęściej górna granica to 6 lat. Warunkiem jest również możliwość wystawienia przez sprzedawcę pełnej faktury 23% VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.