Jak przeprowadzić skuteczną rekrutację?

rekrutacja pracowników

Adam_Gregor/bigstockphoto.com

Pozyskanie dobrego pracownika jest na dzisiejszym rynku pracy coraz trudniejsze. Jak dotrzeć do najlepszych kandydatów i przeprowadzić skuteczną rekrutację? Poniżej znajdziesz kilka najważniejszych porad.

Określenie oczekiwań wobec kandydata

By nowy pracownik spełnił wszystkie nasze oczekiwania, musimy je najpierw precyzyjnie określić. Warto zastanowić się, jakiej wiedzy i jakich konkretnych umiejętności, czy cech interpersonalnych wymagamy od kandydata. Im wyższy szczebel stanowiska, tym ważniejsze jest stworzenie dopracowanego opisu. Może to znacznie zwiększyć szansę na pomyślne przeprowadzenie całego procesu.

Plan działań

Przygotowanie planu działania rekrutacji może korzystnie wpłynąć na przebieg poszukiwań wymarzonego kandydata. Kluczowe jest ustalenie harmonogramu działań, określenie terminów realizacji poszczególnych zadań (np. stworzenie ogłoszeń, ich publikacja na portalach z ofertami pracy, kontakt i spotkania z kandydatami, wyłonienie najlepszego kandydata). Warto również przewidzieć margines czasowy na ponowne przeprowadzenie całego procesu w przypadku, gdy pierwsza rekrutacja zakończy się niepowodzeniem.

Dotarcie do potencjalnych kandydatów

Przeprowadzenie efektywnej rekrutacji wymaga od rekrutera znajomości odpowiednich metod pozyskiwania kandydatów. Ofertę pracy należy umieścić w takich kanałach, by dotrzeć do jak największej liczby osób, które potencjalnie mogą być nią zainteresowane. Pomocne będą tu najpopularniejsze portale z ofertami pracy, grupy tematyczne w social media, serwisy branżowe, być może sprawdzi się również kampania Adwords czy ogłoszenie w prasie lokalnej – wszystko zależy od branży. Ważne, by na bieżąco monitorować efektywność danych kanałów. Skuteczna może być również własna bazy danych CV kandydatów, czy bezpośredni kontakt z osobami, które chcielibyśmy pozyskać.

Weryfikacja kompetencji i umiejętności

To kluczowy element rekrutacji, od niego bowiem zależy wybór odpowiedniego kandydata. Na tym etapie warto zastosować istniejące narzędzia i metody, by jak najskrupulatniej ocenić kompetencje i umiejętności kandydata. Niestety, zweryfikowanie niektórych kompetencji jest bardzo trudne. Doświadczeni rekruterzy wiedzą, jakie pytania, by sprawdzić motywację kandydata do zmiany pracy i jego znajomość branży. Można również wykorzystać dostępne testy kompetencyjne lub programy Assessment Centre, które mogą pomóc w dokonaniu najlepszego wyboru. Trudniejsza jest ocena praktycznych czy technicznych umiejętności, ponieważ wymagałoby sprawdzenia kandydata bezpośrednio na stanowisku pracy, a to jest zwykle możliwe dopiero po zatrudnieniu. Łatwiejsze jest sprawdzenie umiejętności językowych, kreatywności, czy teoretycznej wiedzy (co również bywa pomocne).

Szybkość działania

Rynkiem pracy w Polsce rządzi obecnie kandydat. Pracodawcy rywalizują między sobą, chcąc pozyskać wysoce wykwalifikowanych specjalistów na rynku, a ofert pracy dla takich osób jest wiele i ciągle pojawiają się nowe. Stąd niezmiernie ważne jest, by działać na tyle szybko, żeby utrzymać zainteresowanie kandydata i nie pozwolić konkurentom na jego przejęcie.

W przypadku, gdy firma nie dysponuje osobami, które mogą skutecznie przeprowadzić proces rekrutacji, korzystniejsze może być zlecenie rekrutacji firmie zewnętrznej. Dużym plusem to, że ponosi się koszt jedynie za efekt rekrutacji, czyli za zatrudnienie wyselekcjonowanego kandydata

W sytuacji, gdy nowy pracownik nie sprosta stawianym przed nim proces rekrutacyjny trzeba będzie przeprowadzić ponownie, co bywa kosztowne i czasochłonne. Warto więc już od początku przeprowadzić cały proces skutecznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.