Inwestujesz w prace badawczo-rozwojowe? Sprawdź nowe ulgi dla firm

badania i rozwój

kadmy/bigstockphoto.com

Poza tym, że firmy inwestujące w badania i rozwój mogą liczyć na dofinansowania z funduszy unijnych, to dodatkowo mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Małe jednostki będą miały prawo zaliczyć do kosztów przychodu nawet 150% wydatków!

Nie tylko Unia Europejska, ale i polski rząd pragnie zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w badania i rozwój. Te jednostki, które zdecydują się na takie działania, mogą liczyć na wysokie dofinansowania z funduszy unijnych, ale też na ulgi podatkowe oferowane przez nasz rząd. Mogą one sięgać nawet 150% wydatków poniesionych w związku z podjętymi pracami badawczo-rozwojowymi.

150% wydatków – taka może być maksymalna ulga podatkowa dla mikro-, małych i średnich firm decydujących się na działania badawczo-rozwojowe. W przypadku dużych podmiotów gospodarczych będzie to natomiast 120% poniesionych kosztów. W zależności od preferencji danej firmy, odpisu podatku będzie można dokonać w roku, w którym poniesione zostaną określone koszty lub w ciągu max. 5 lat prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

Trzeba jednak pamiętać, że możliwość odliczenia dotyczy konkretnych wydatków. Podatek można pomniejszyć o koszty poniesione w związku z działalnością badawczo-rozwojową, pracami rozwojowymi, jak choćby badanie prototypów, ale także z badaniami naukowymi. W tym ostatnim przypadku odliczyć można zarówno badania o celach komercyjnych, jak również niekomercyjnych. Oznacza to, że możliwość skorzystania z ulg podatkowych będzie rozleglejsza niż w poprzednich przypadkach. Niemniej jednak, chcąc odliczyć koszty od podatku, będzie trzeba przygotować sprawozdanie zgodne z wzorem przedstawionym przez resort finansów. Będzie też trzeba ponieść koszty, gdyż odpisać można jedynie wydatki już poniesione.

Jak podkreślają eksperci, ważną kwestią jest fakt, że aby mieć możliwość odpisania wydatków od płaconego podatku, nie trzeba wykazywać, że wynik badań był pozytywny. Dotychczas ta zasada powodowała, że znaczna część przedsiębiorstw musiała rezygnować z odliczania poniesionych kosztów od wartości opłaty podatkowej. Przy okazji specjaliści przypominają, że zadecydowano o zniesieniu ulgi na nowe technologie, ponieważ uznano, że nie przynosi ona oczekiwanych efektów i nie wpływa na rozwój firm. Stwierdzono, że nie zachęca ona rodzimych firm do tworzenia własnych technologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.