Innovatorium Łukasiewicza

Dłoń dotykająca ikony żarówki

Od wielu lat mówi się o tym, że nasza gospodarka powinna zacząć się przekształcać, tak aby jej atrakcyjność nie opierała się na taniej pracy, ale na wiedzy. Hasło “innowacyjność” jest w obiegu od momentu, gdy zostały u nas udostępnione wszelkiej maści unijne dotacje dla biznesu. Ich znaczenie jest ogromne, ponieważ tylko tego typu transformacja może zamienić nas z taniej montowni zachodnich biznesów, w miejsce, w którym rodzą się pomysły i technologie kształtujące współczesny świat.

Zagadnienie innowacyjności staje się jeszcze bardziej aktualne w obecnej sytuacji, gdy najpierw pandemia, a później wojna pokazały, że nie tylko polska, ale w ogóle europejska gospodarka straciły wiele ze swojego potencjału ślepo podążając za kryterium ceny. W ten sposób bardzo dużo produkcji, dostaw surowców, a nawet wytwarzania zaawansowanych technologicznie podzespołów i produktów przeniesiono do Chin. Ostatnie dwa, trzy lata pokazały, jak krótkowzroczna była to strategia i na jakie problemy nas naraża w sytuacji, gdy dochodzi do globalnych zaburzeń.

Oprócz wspomnianych już dotacji istnieje szereg innych inicjatyw mających stymulować innowacyjność biznesu. Jedną z nich jest Sieć Badawcza Łukasiewicz. Została założona w 2019 roku i nazwę swoją zawdzięcza Ignacemu Łukasiewiczowi, polskiemu przedsiębiorcy i naukowcowi z XIX wieku, który m.in. był pionierem przemysłu naftowego. Co roku odbywa się event “Innovatorium Łukasiewicza”, czyli spotkanie Sieci (9 czerwca 2022 odbyło się takie drugie spotkanie w historii). Jest to okazja do spotkania się ludzi biznesu i nauki oraz uświadomienia polskich przedsiębiorców, że działania B+R (badawczo rozwojowe) są nie tylko koniecznością, ale też ich rozpoczęcie i prowadzenie nie jest wyzwaniem ponad siły. Na tegoroczny spotkaniu akcent położony był na pozyskiwanie środków z programu „Horyzont Europa” – unijny program B+R z budżetem 95,5 mld euro. Działania w ramach Horyzontu podzielone będą na poszczególne klastry tematyczne:

  • Zdrowie
  • Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne
  • Technologie cyfrowe, przemysł, przestrzeń kosmiczna
  • Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa
  • Klimat, energia, mobilność
  • Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.

Przy okazji kolejnej edycji „Innovatorium Łukasiewicza”, do uczestników wydarzenia zwrócił się premier, Mateusz Morawiecki:

„Innowacje to tlen dla rozwoju – słowa te są tak samo prawdziwe dziś, jak były w czasach Ignacego Łukasiewicza. Ten wybitny odkrywca i wynalazca, pionier przemysłu naftowego, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej i światowej nauki jest dziś nadal nieodkrytym skarbem. Dlatego tak bardzo cieszę się, że jego nazwisko patronuje sieci badawczej, która obchodzi swoje trzecie urodziny”.

Sieć Badawcza Łukasiewicz zrzesza 26 instytuty badawcze oraz 4500 naukowców na terenie Polski. Celem jest dostarczenie biznesowi gotowych rozwiązań z zakresu dziedzin takich jak automatyka, chemia, biomedycyna, teleinformatyka, materiały oraz zaawansowane wytwarzanie. Sieć ma dostęp do 400 laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczą.

Fiasko wielu prób współpracy świata biznesu i nauki wynika z rozbieżności sposobów pracy oraz nawiązywania współpracy. Dlatego też coraz częściej naukowcy zaczynają działać bardziej jak biznesmeni, dzięki czemu efekty ich pracy mogą stać się zalążkiem praktycznych rozwiązań, wdrażanych przez przedsiębiorstwa. Nie inaczej jest w Sieci Badawczej Łukasiewicza, gdzie ścieżka kontaktu jest uporządkowana, zrozumiała i szybka. Jak deklaruje organizacja – jeśli przedsiębiorca potrzebuje konkretnego rozwiązania, zgłasza się do Sieci i w ciągu maksymalnie 15 dni otrzymuje odpowiedź w postaci listy proponowanych pomysłów oraz ekspertów. Eksperci Sieci udzielają też wsparcia podmiotom szukającym źródeł wsparcia finansowego, czy to krajowych, czy zagranicznych (wsparcie odbywa się także w zakresie przygotowywania wniosku).

Sieć Badawcza Łukasiewicz angażuje się także w działania B+R związane z sektorami gospodarki o znaczeniu strategicznym, w tym w energetykę, transport oraz rozwój technologii kosmicznych w Instytucie Lotnictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.