Inkubatory przedsiębiorczości słabo pomagają młodym przedsiębiorcom?

inkubatory przedsiębiorczości

Mówiąc o możliwościach sfinansowania rozpoczynanego biznesu, często wspomina się o inkubatorach przedsiębiorczości. Czy jednak rzeczywiście realizują one swoje zadanie, tak jak oczekują tego młodzi przedsiębiorcy?

Zdanie ekspertów na temat inkubatorów przedsiębiorczości nie jest najlepsze. Chociaż ich założeniem jest niesienie wielowymiarowej pomocy początkującym przedsiębiorcom, to jednak istnieje wiele wątpliwości, co do tego, czy rzeczywiście realizują to zadanie w oczekiwanym stopniu. Według Fundacji Kauffmana, powodowane jest to brakiem jednolitego modelu inkubatorów.

Zasady działania inkubatorów oraz zakres świadczonej przez nie pomocy w znacznym stopniu różnią się od siebie. To sprawia, że trudno jest jednoznacznie je oceniać. Część z nich oferuje młodym przedsiębiorcom rozległą pomoc polegającą na udostępnieniu przestrzeni do prowadzenia działalności, organizowaniu warsztatów, prowadzeniu szkoleń, świadczeniu porad prawnych, marketingowych i nie tylko. Są jednak także te inkubatory, których pomoc ogranicza się wyłącznie do udostępnienia nieruchomości biurowych. Przy tych drugich wielu przedsiębiorców może rzeczywiście nie udźwignąć wszystkich obowiązków wynikających z prowadzenia własnej firmy.

Eksperci pracujący dla Fundacji Kauffmana posunęli się o krok dalej i na podstawie zebranych danych sprawdzili, czy spółki korzystające z pomocy inkubatorów przedsiębiorczości rzeczywiście radzą sobie lepiej od tych, które nigdy nie zdecydowały się na takie wsparcie. Okazało się, że na 35 opracowań tego tematu, tylko jedno wskazało, że mechanizm inkubatorów pozwolił przedsiębiorstwom uzyskać wyższy poziom zatrudnienia i odnotować wyższe dochody.

Niemniej jednak, dane wskazały również, że firmy, które nie korzystały z inkubatorów, mają mniejsze szanse na przetrwanie. Zdaniem analityków, pomoc inkubatorów pomaga przedsiębiorstwom rosnąć i zwiększa szansę na utrzymanie się na rynku, lecz ogranicza możliwość samodzielnego dbania o firmę. W momencie, gdy inkubator przestaje sprawować pieczę nad przedsiębiorstwem, jego sytuacja może się pogorszyć. Podsumowując swoje badania, Fundacja Kauffmana uznała, że nie ma większych różnić w stopniu rozwoju firm wspieranych przez inkubatory i tych, które nigdy nie skorzystały z tej formy pomocy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.