Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna (ang. corporate identity; CI) to narzędzie służące kreowaniu wizerunku firmy lub marki na rynku. Zalicza się do niego wszystkie działania i symbole stosowane w firmie, których celem jest stworzenie czytelnej i spójnej identyfikacji rynkowej, a także wyróżnienie spośród innych marek. Podstawą spójnego systemu identyfikacji jest znak firmowy, czyli logo.

Identyfikacja wizualna jest podstawowym sposobem budowania tożsamości i świadomości marki, toteż powinna stanowić ważny punkt w kampanii marketingowej każdej firmy. Dzięki dobrze zaplanowanemu systemowi identyfikacji wizualnej firma buduje pozytywne relacje z odbiorcami, czyli potencjalnymi klientami. Dane elementy graficzne wpływają na postrzeganie firmy, więc powinny ze sobą współgrać – począwszy od logo, przez kolorystykę, wizytówkę, stronę internetową do materiałów reklamowych i gadżetów.

Właściwa identyfikacja wizualna zapewnia lepsze postrzeganie i rozpoznawalność zarówno wśród klientów, jak i kontrahentów biznesowych. Łączy w jednolity system wszystkie działania z zakresu marketingu oraz public relations. Skutecznie przemyślana kampania, która powoduje identyfikację marki pośród konkurencji, zastępuje jednocześnie reklamę i akcje promocyjne, co w dłuższej perspektywie obniża także czas i koszty związane z promowaniem marki.

Wszystkie zasady dotyczące identyfikacji zbierane są i porządkowane w postaci tzw. Księgi Identyfikacji Wizualnej. Zawarte są w niej wzory i ustalenia dotyczące logotypu, kolorystyki, oznakowania, a także wszystkie inne, które określają wizerunek firmy. Księga jest podstawą kontaktu wizualnego pomiędzy przedsiębiorstwem, a odbiorcami.

Wiele firm lekceważy znaczenie księgi CI i nie prowadzi jej w ogóle. Duże przedsiębiorstwa natomiast prowadzą ją chociażby z konieczności uporządkowania rozbudowanej struktury, i konieczności utrzymania jednolitych standardów identyfikacji w swoich punktach w różnych częściach świata. W mniejszych przedsiębiorcach świadomość tego, jak ważne jest dbanie o wizerunek marki dopiero się rozwija i coraz więcej z nich wprowadza do swoich strategii związane z trym działania.

Tworzeniem księgi, zwanej inaczej księgą znaku, zajmują się albo firmy zewnętrzne, albo wyspecjalizowane działy przedsiębiorstwa. Pierwszym etapem jest zbudowanie identyfikacji wizualnej, czyli zebranie informacji o oczekiwaniach firmy, badanie konkurencji, analiza rynku i stworzenie profilu firmy. Następnie, na podstawie zebranych informacji, tworzy się i przedstawia do oceny propozycje znaku firmowego. Etapem trzecim jest wybór logo, a także dopracowanie szczegółów estetycznych, w tym dobór kolorystyki, elementów graficznych. W ostatniej fazie dokonuje się zespolenia poszczególnych elementów, a także tworzy projekt Księgi.

Ważną funkcją tego dokumentu, poza uporządkowaniem strategii, jest uniknięcie pomyłek podczas wykorzystywania wdrożonych pomysłów, np. w trakcie drukowania, co ułatwia komunikację z firmami wykonującymi materiały, a także zapobiega nieporozumieniom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.