Handel lewymi fakturami – na nic starania fiskusa?

prawo

Chociaż urzędy skarbowe starają się dokładnie kontrolować każdą fakturę oraz poszczególne działania przedsiębiorstw, to jednak okazuje się, że handel fałszywymi fakturami nadal kwitnie. Wystarczy dobrze poszukać w internecie lub w prasie, by trafić na informacje o możliwości nabycia fikcyjnych faktur. Dzięki temu, firmy starają się o obniżenie płaconych podatków. Zdobywają dokumenty pozwalające na odpisanie znajdujących się na nich sum od przychodów uzyskanych przez firmę, więc wyższy pozostaje ich zysk netto. Przedsiębiorców nie odstrasza nawet fakt, że w świetle prawa takie działanie jest uznawane za przestępstwo. Grozi za nie zarówno kara finansowa, jak również kara pozbawienia wolności. Oprócz tego, firma jest zobowiązana do opłacenia zaległego podatku.

Doradcy podatkowi przyznają, że mimo usilnych starań fiskusa, fałszowanie faktur wciąż jest w Polsce poważnym problemem. Niemniej jednak, doradca pracujący dla firmy Accreo zapewnił w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową, że odsetek wykrywanych fałszerstw jest coraz większy. Przyznano również, że zdecydowana część przyłapanych biznesmenów ma identyczne wytłumaczenie na swoje przestępstwa. Większość przedsiębiorców jest przekonana, że ich przewinienia nie zostaną wykryte, ponieważ sprawdzenie wszystkich wystawianych faktur jest dla urzędów skarbowych praktycznie niemożliwe. Co za tym idzie, zawsze istnieje jakiś procent szans, że w przypadku danej jednostki gospodarczej rzeczywiście nikt nie zorientuje się, iż dokument jest nielegalny.

Doradcy podatkowi zwracają jednak uwagę na fakt, że urzędy skarbowe są coraz lepiej zorientowane w tym, jakie firmy najczęściej dopuszczają się fałszowania faktur. Z tego powodu, wzrasta wykrywalność przestępstw podatkowych oraz liczba osób, które ponoszą konsekwencje za dokonane przewinienia. Najczęściej lewe faktury są wystawiane za usługi z zakresu doradztwa, marketingu, transportu oraz badań rynkowych. Takie usługi często są trudno policzalne, co ułatwia zadanie fałszerzom. Jeśli chodzi o jednostki, które najczęściej korzystają z fałszywych dokumentów, to są to głównie firmy z branży budowlanej i paliwowej. Dzięki lewym fakturom, nie tylko obniżają wysokość podatków, ale mają też szansę wprowadzania na rynek podrobionych towarów, które stanowią dla nich dodatkowy zysk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.