Granty dla innowacyjnego biznesu

innowacyjność

Przedsiębiorcy często skupiają się na dofinansowaniach swych pomysłów ze środków Unii Europejskiej, a zapominają o równie skutecznej możliwości, jaką dają granty, które finansują bezzwrotnie ciekawe pomysły i wynalazki z elementem innowacyjności.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest instytucją pośredniczącą w wypłacaniu i rozliczaniu środków finansowych, a na rozwój innowacyjności, tak w ośrodkach naukowych jak i gospodarce przeznaczy w latach 2014-2020 aż 5,7 mld euro. Podobną funkcję pełni też Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która na granty w analogicznym okresie przeznaczy miliony euro.

Z grantów finansowane są przede wszystkim prace badawczo-rozwojowe mające na celu pobudzenie innowacyjności w gospodarce, a konkretnie np. kontynuacja badań nad wynalazkiem, budowa prototypu wraz z jego testowaniem, uzyskanie patentów, opracowanie strategii wejścia produktu na rynki krajowe i zagraniczne czy korzystanie z usług specjalistycznych firm doradczych. Wejście na rynki zagraniczne wspomagają programy Go_Global, a uzyskanie ochrony patentowej poza Polską wspiera Patent Plus. Granty nie są natomiast przyznawane na zbudowanie linii produkcyjnej, ani na stworzenie kanałów dystrybucji.

Przy ubieganiu się o granty przedsiębiorca musi wykazać się wkładem własnym, przy czym mikrofirmy mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 85 procent, a w przypadku większych przedsiębiorstw dofinansowanie jest znacząco mniejsze, nawet do 25 procent wartości projektu. Wnioski o dofinansowanie winny być treściwe, zwięzłe i przekonywujące, a po wstępnej weryfikacji wnioskodawca zobowiązany jest zaprezentować swój plan przed ekspertami. Ma na to 15 min , a następnie odpowiada na pytania ekspertów, tak by wyjaśnić możliwie najciekawiej swój pomysł i wzbudzić w nich zainteresowanie.

By starać się o takie dofinansowania należy systematycznie śledzić ogłoszenia dotyczące kolejnego naboru na stronach internetowych NCBR, PARP i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.