Generacje X, Y i Z na rynku pracy

różne pokolenia w pracy

Kasia Bialasiewicz/bigstockphoto.com

Rynek pracy nieustannie się zmienia. Współcześni pracownicy mają już zupełnie inne oczekiwania niż ich rodzice czy dziadkowie. Zmiany widoczne są nawet z poziomu generacji, które socjologowie nazwali generacją X i generacją Y. Na rynek pracy właśnie wchodzi generacja Z, która zaczyna wypierać swoich poprzedników.

Zmiana pokoleń na rynku pracy

Sama wymiana pokoleniowa na rynku pracy stanowi naturalny proces związany z demografią. Na współczesnym runku pracy funkcjonują jednocześnie pokolenia X (osoby urodzone pomiędzy 1965-1979 rokiem), pokolenia Y (ci, którzy urodzili się w latach 1977-1990) oraz pokolenia Z (urodzone w połowie lat 90.). Poszczególne generacje mają odmienne cele zawodowe, a co się z tym wiąże, inne sposoby ich realizacji. Różni je również sposób motywacji do pracy (bulldogjob.pl).

Można zauważyć, że przyspieszenie wyłaniania się kolejnych pokoleń, na przełomie XX i XXI wieku, związane jest z rozwojem nowych technologii. A różnice między pokoleniami zawierają się w oczekiwaniach, jakie żywią wobec świata, swojej pracy, jak również tym w jaki sposób się komunikują.

Pokolenie X w pracy

Generacja X to inaczej pokolenie PRL. Osoby te posiadają bardzo bogate doświadczenie zawodowe. Często spędzają w jednej firmie wiele lat, a co się z tym wiąże, bardzo mocno się z nią identyfikują. Sama praca w miejscu powszechnie znanym jako renomowane, stanowi niejako nagrodę dla pokolenia X. Osoby z tej generacji są w stanie przetrwać niezbyt dobre warunki pracy w zamian za bycie częścią rozpoznawalnej firmy. Iksy cenią sobie godziwą płacę, ważne jest dla nich poczucie stabilizacji (co przekłada się na bezpieczeństwo). Charakteryzuje ich szacunek wobec przełożonego i lojalność. Iksy doskonale zarządzają sobą w czasie i potrafią skutecznie pracować na priorytetach Wynagrodzenie stanowi główną motywacją dla pokolenia X.

Pokolenie Y w pracy

Z kolei generacja Y to osoby, które przede wszystkim stawiają na indywidualizm. Często zamiennie nazywa się ich generacją Googla, czy pokoleniem internetu. Pokolenie Y cechuje dążenie do analizowania i wyjaśniania. Przedstawicieli tego pokolenia interesuje już nie tylko co i jak mają wykonać, ale przede wszystkim dlaczego. Skupiają się bardzo mocno na poczuciu sensu realizowanych działań. Igreki często zmieniają pracę (średnio co 2 lata), co traktują jako możliwość rozwoju. Ważna jest dla nich praca w domu, a także zachowanie równowagi (tzw. work life balance). W pracy pokolenie Y cechuje otwartość i tolerancja, ale jednocześnie niezależny styl pracy. Większość z przedstawicieli pokolenia Y regularnie korzysta z mediów społecznościowych.

Pokolenie Z w pracy

Ostatnie pokolenie poddane analizie to generacja Z, która dopiero zaczyna wchodzić na rynek pracy. Mówi się również, że jest to pokolenie „podłączonych do sieci”. Charakteryzuje ich nieustanne bycie on-line. Świat wirtualny stanowi dla nich takie samo odniesienie jak otaczająca rzeczywistość. Pokolenie Z dorastało w dobrobycie, dlatego bardzo często różni się w poglądach od pokolenia swoich rodziców. Przedstawiciele generacji Z są zazwyczaj otwarci i bezpośredni. Do życia podchodzą materialistycznie i bardzo realistycznie. Na tle pozostałych generacji wyróżnia ich brak cierpliwości. Nie stawiają na długotrwałe budowanie kariery zawodowej, ponieważ chcą osiągnąć wszystko szybko. Bardziej cenią umiejętność wyszukiwania informacji, niż posiadanie wiedzy.

Różnice pomiędzy poszczególnymi generacjami wydają się być znaczące. Z jednej strony stanowi to wyzwanie w zakresie zarządzania wobec współczesnych właścicieli firm. Z drugiej zaś znajomość motywacji i potrzeb, a także sposobu działania na rynku poszczególnych generacji, z pewnością ułatwia efektywne prowadzenie przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.