Gdzie po pieniądze na własną firmę?

pieniądze

Autor: scrappy annie

Polski rząd rokrocznie stara się pozyskać z Unii Europejskiej fundusze pozwalające na wsparcie bezrobotnych. Jednym z pomysłów na te działania są dotacje na założenie własnej firmy. Gdzie i jak można je otrzymać?

Fundusze pozyskiwane z Unii Europejskiej pozwalają na finansowanie wielu przedsięwzięć. W dużym stopniu wykorzystywane są na walkę z bezrobociem oraz na rozwój przedsiębiorczości. Oba te cele skłaniają polski rząd, by zachęcał Polaków do otwierania własnych firm. Na jaką pomoc finansową w założeniu firmy mogą liczyć i skąd mają ją uzyskać?

W nowej perspektywie unijnej na rozwój przedsiębiorczości przeznaczone mają zostać niemal 3 mld euro. Tyle pieniędzy rozdysponowanych zostanie do 2020 r. Dofinansowania na otwarcie przedsiębiorstwa będą mogli otrzymać wyłącznie młodzi. Ok. 2 mld euro poświęcone na ten cel będą pochodziły z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a ich przyznawaniem zajmą się powiatowe urzędy pracy. O dotacje można starać się już w 4 regionach – w Małopolsce, w woj. łódzkim, na Mazowszu i na Opolszczyźnie.

Dofinansowania z tej puli są przyznawane osobom w wieku 18-29 lat zarejestrowanym jako bezrobotne. Nie mogą one studiować ani uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych lub żadnych innych podnoszących ich kwalifikacje. Jeśli rozwijają się poprzez uczestnictwo w zajęciach opłacanych z pieniędzy publicznych, nie mogą liczyć na dotację. Dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności przyznawane jest też w ramach środków resortu pracy. Na ten rok przeznaczono ponad 600 mln zł z Funduszu Pracy na wsparcie początkujących biznesmenów w każdym wieku. Ci, którym nie uda się uzyskać bezzwrotnej dotacji, mogą zdecydować się na pożyczkę udzielaną na preferencyjnych warunkach. Dotyczą one jednak znowu tylko studentów i absolwentów, którzy mogą ubiegać się o pożyczki w wysokości max. 75 tys. zł z niskim oprocentowaniem i 7-letnim okresem spłaty.

Osoby chcące założyć firmę technologiczną mogą skorzystać z pomocy finansowej świadczonej przez inkubatory działające w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Pomoc inkubatorów to ich inwestycja w czyjś projekt. Ich udziały w nowej firmie nie mogą jednak przekraczać 50%. Ostatnią opcją jest skorzystanie ze wsparcia tzw. anioła biznesu, czyli inwestora, instytucji, koncernu, a czasem nawet osoby prywatnej, która zainteresuje się naszym pomysłem i zechce sfinansować planowane przedsięwzięcie wierząc w jego opłacalność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.