Fundusze unijne 2014-2020: wyższa poprzeczka dla przedsiębiorców

Flaga Unii Europejskiej

fdecomite, flickr

Znane są już praktycznie wszystkie programy operacyjne, w ramach których polskie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowania z Unii Europejskiej. Jakie oferty czekają na firmy chcące rozwijać się, dzięki środkom z UE?

Na lata 2014-2020 Polska ma otrzymać z Unii Europejskiej łącznie 76,9 mld euro na dofinansowania dla przedsiębiorstw. Wypłacane będą one w ramach 22 programów operacyjnych kierowanych do przedsiębiorstw działających w odmiennych sektorach. Eksperci przyznają, że w budżecie na najbliższych 7 lat poprzeczkę zawieszono wyżej niż poprzednim razem, w latach 2007-2013.

Zgodnie z najświeższymi informacjami, w Polsce działają już wszystkie programy operacyjne, w ramach których przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowania ze środków unijnych. Do rozdysponowania jest łącznie 76,9 mld euro. Firmy zainteresowane takim wsparciem mogą skorzystać z Krajowych lub Regionalnych Programów Operacyjnych. W pierwszym przypadku do podziału jest 45,6 mld euro, a w drugim jest to 31,3 mld euro. Dla samych przedsiębiorstw przeznaczonych ma zostać 20 mld euro, a reszta funduszów ma zostać wykorzystana na infrastrukturę drogową i kolejową.

8,6 mld euro to pula dostępna w ramach PO Inteligentny Rozwój, który ma wspierać działalność badawczo-naukową polskich przedsiębiorstw oraz podnieść ich innowacyjność. Środki z tego programu będą rozdzielane głównie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które zapowiedziało już 3 konkursy na pozyskanie oferowanego przez jednostkę kapitału. Największym z nich jest tzw. „szybka ścieżka”, w ramach której dostępne jest 1,6 mld euro dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Okazuje się jednak, że warunki przyznania dofinansowania są bardzo restrykcyjne. Dotychczas na 174 wnioski, fundusze przyznano jedynie 34 podmiotom.

Ruszył już także konkurs organizowany w ramach PO „Polska wschodnia”. Podobnie jak poprzedni, kierowany jest do jednostek z sektora MŚP. Tutaj również nie jest łatwo o uzyskanie dofinansowania z puli w wysokości 2,35 mld euro. Warunkiem jest bowiem współpraca kilku przedsiębiorstw, spośród których przynajmniej jedno musi należeć do któregoś ze wschodnich województw, bo to do nich w szczególności kierowany jest program (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.