Faktura

Faktura to dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży, wystawiany w dwóch identycznych egzemplarzach. Najczęściej sporządzana tradycyjnie, w wersji papierowej, ale na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 2005 roku dopuszczalna jest też w wersji elektronicznej jako tzw. e-faktura.

Faktura zawiera szereg informacji na temat zawartej transakcji, takich jak:
·         dane sprzedawcy i nabywcy,
·         szczegóły dotyczące sprzedawanej rzeczy: nazwa, ilość, cena,
·         termin zapłaty,
·         rodzaj rozliczenia,
·         informacje potrzebne do rozliczenia podatków,
·         dane szczegółowe, takie jak: numer faktury, nazwa dokumentu, data sporządzenia,
·         opcjonalne informacje dodatkowe.

Szczególnym rodzajem faktury jest faktura VAT, wystawiana przez płatników podatku od towarów i usług. Jest ona bardziej szczegółowa i podlega odrębnym przepisom prawnym. Interesującym dokumentem jest też faktura pro forma, wystawiana np. w przypadku konieczności wypłaty zaliczki na towar/usługę. Posiada ona wszystkie potrzebne dane, nie jest jednak dokumentem księgowym i nie rodzi obowiązków podatkowych.

W przypadku popełnienia błędu lub zwrotu towaru bądź jego reklamacji, zmiany dokonuje się za pomocą faktury korygującej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.