Elastyczny czas pracy wg nowych zasad

zegar

Autor: MrTopf

23 sierpnia tego roku weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy. Zgodnie z nimi, pracodawca będzie mógł ustalać swoim podwładnym elastyczny grafik pracy. Wydłuży się również okres rozliczeniowy. Nowe zasady nie podobają się większości pracowników i związków zawodowych, jednak są korzystne dla firm. Obowiązujące obecnie reguły dadzą im większe szanse na przetrwanie w czasie, gdy polska gospodarka pozostaje w trudnej sytuacji. Co to wszystko oznacza dla samych pracowników?

Elastyczny czas pracy to najważniejsza zmiana wprowadzona do prawa pracy w sierpniu tego roku. W związku z tą regułą, pracodawcy będą mogli układać grafik pracy w zależności od rzeczywistych potrzeb firmy. Jeśli jednostka będzie przechodziła kryzys i będzie mniej obowiązków do wykonania, to firma może ustalić, że podwładni będą pracowali po kilka godzin dziennie, a nie standardowo – po 8. Poza tym, można określać różne godziny rozpoczynania i kończenia dnia pracy.

Ważnym jest jednak, by dokładny grafik był przedstawiany na tydzień przed jego wprowadzeniem. Może on być tworzony w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Z jednej strony, to pozytyw dla osób, które chcą mieć więcej czasu dla swojej rodziny. Jednocześnie, zwykle wiąże się to z nieregularnymi zarobkami, które będą zróżnicowane w każdym miesiącu w zależności od liczby przepracowanych godzin.

Wielu pracownikom nie podoba się także wprowadzenie aż rocznego okresu rozliczeniowego. Taka zmiana również oznacza, że pracodawca może regulować pracę podwładnych tak, by dostosować ją do potrzeb firmy. Oznacza to, że może się okazać, iż pracownicy będą pracowali 6 a nie 5 dni w tygodniu, ale nie dostaną za to więcej pieniędzy. W zamian za nadprogramową pracę, otrzymają dni wolne wtedy, gdy akurat będzie mniej zleceń. W ten sposób liczba dni przepracowanych i dni wolnych zostanie unormowana i będzie zgodna z zapisem zawartym w umowie. Do tej pory firmy miały 4 miesiące na wyrównanie w ten sposób czasu pracy.

Oprócz tego, nowe zasady wprowadzają opcje odpracowywania godzin poświęconych przez pracowników na prywatne wyjścia. Jeżeli podwładny będzie potrzebował czasu wolnego na załatwienie własnych spraw, to będzie mógł poprosić o to pracodawcę, a ten ma prawo wyznaczyć dzień, w którym w zamian za to wyjście, pracownik pozostanie dłużej w pracy i odpracuje wcześniejsza nieobecność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.