Eksport drewna stał się problemem dla polskich firm

stosy drewna

Według Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego polski rynek cierpi z powodu niedoboru drewna. To efekt eksportu drewna na rynki zagraniczne, głównie azjatyckie. Za to odpowiedzialne mają być Lasy Państwowe. Spółka skarbu państwa twierdzi jednak, że nieprzerobione drewno sprzedawane jest za granicę przez samych przedsiębiorców.

Polskie drewno trafia na rynek azjatycki

Zgodnie ze stanowiskiem Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, polskie drewno skupowane jest przez zagranicznych pośredników, między innymi firmy z Litwy i Rumunii, a następnie odprzedawane dalej. W ten sposób drewno z Lasów Państwowych trafiać ma w znacznej ilości m.in. na rynek chiński. Proceder obejmować ma nawet 10 procent drewna okrągłego.

W efekcie polskie przedsiębiorstwa cierpią na niedobór drewna. Zmniejszona dostępność wpływa również na cenę surowca – w ostatnim czasie zwiększyły się o 300 procent.

Eksport drewna za granicę

Problem z eksportem za granice ma trwać kilka lat. Według Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego po raz pierwszy sprzedaż drewna podmiotom zagranicznym miała miejsce w 2017, kiedy w wyniku huraganu w Borach Tucholskich zostało powalone wiele drzew. Wtedy firmy zagraniczne miały pomóc w uprzątnięciu uszkodzonych lasów. Mimo że sprzedaż miała dotyczyć jedynie surowca poklęskowego, według branżowej organizacji sprzedaż była kontynuowana również później.

Z takim stanowiskiem nie zgadzają się jednak Lasy Państwowe, które za przyczynę niedoboru drewna na rynku podają działanie samych przedsiębiorstw z sektorów związanych z obróbką drzewa.

Mniejsza ilość drewna na rynku to efekt koronawirusa?

Lasy Państwowe jako jedną z przyczyn mniejszej ilość drewna na rynku podają epidemię koronawirusa i związany z nim spadek popytu na drewno. Spółka Skarbu Państwa twierdzi, że w marcu i kwietniu 2020 roku wiele przedsiębiorstw zaprzestało kupowania surowca. W efekcie Lasy Państwowe, dbając o równowagę między podażą a popytem, zmniejszyły ilość pozyskiwanego drewna.

Wraz ze wzrostem zainteresowania kupnem drewna, ilość pozyskiwanego drewna wrócić miała do normy.

Według Lasów Państwowych eksport nieprzerobionego drewna za granicę to natomiast efekt działania samych przedsiębiorców. Większość surowca ma trafiać na rynek zagraniczny w wyniku odsprzedaży drewna przez rodzimych nabywców.

Brak drewna zaszkodzi całej gospodarce

Brak odpowiedniej polityki drzewnej może mieć poważne skutki dla polskiej gospodarki. Surowiec wykorzystywany jest w wielu branżach. Niedobór drewna na rynku spowoduje problemy w sektorze papierniczym, meblarskim, stolarki drzwiowej i okiennej, a także budownictwie. W rezultacie wzrosnąć mogą np. koszty budowy, a wraz z nimi ceny nieruchomości.

Strategia bioróżnorodności

Dodatkowo na cenach drewna zaważyć ma także wprowadzona przez Unię Europejską strategia bioróżnorodności. Celem przyjętej przez Parlament Europejski rezolucji ma być m.in. ochrona lasów pierwotnych i starych drzewostanów. W efekcie zmniejszy się ilość pozyskiwanego drewna, a wraz z tym wzrosną cena surowca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.