Coraz więcej Ukraińców niezadowolonych z pracy w Polsce

Trzech pracowników w kaskach stoi w magazynie przy wózku załadowanym pudełkami. Jeden z nich wskazuje na ładunek, drugi sprawdza coś w dokumentach

Rzeczpospolita opublikowała wyniki badania dotyczącego zadowolenia Ukraińców z pracy w Polsce, które przeprowadziła agencja zatrudnienia Otto Work Force. Większość ankietowanych jest z pracy w naszym kraju zadowolona, ale są też tacy, którym doskwiera wzrost kosztów życia oraz niedopasowanie dostępnych wakatów do oczekiwań.

Ukraińcy stanowią liczną grupę pracowników zagranicznych zatrudnionych w naszym kraju. Jak pokazują badania, obecnie oceniają oni pracę w Polsce gorzej niż rok wcześniej. Z sondażu przeprowadzonego przez Otto Work Force wynika, że 79 proc. Ukraińców jest zadowolonych z pracy w Polsce. W ubiegłym roku dobrze oceniało ją 85 proc. badanych, a w 2017 roku aż 94 procent. Bywały też jednak lata, gdy ocena ta była niższa niż w bieżącym roku – np. w 2020 r. zadowolonych było 78 proc. pracowników ze Wschodu, a w 2019 jedynie 72 procent.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podaje, że od wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą, liczba Ukraińców zarejestrowanych w ZUS wzrosła o ponad jedną piątą – do 749 tys. w październiku, a pracodawcy zgłosili ponad 748 tys. powiadomień o zatrudnieniu pracowników z Ukrainy. W listopadzie ministerstwo informowało, że na uproszczonych zasadach pracuje w Polsce ok. 650 tys. obywateli Ukrainy. Warto jednak mieć na uwadze, że rząd zmodyfikował projekt nowej ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców i wydłużony został czas, w którym przedsiębiorstwo powinno zgłosić do wojewody fakt porzucenia pracy przez obywatela innego kraju. Trudniej będzie też zmienić warunki określone w zezwoleniu na pracę.

Kwestie, które w dużej mierze wpływają na spadek zadowolenia Ukraińców z pracy w Polsce, to te dotyczące również wszystkich innych grup społecznych, czyli m.in. inflacja i rosnące koszty życia. Jest jednak jeszcze inny problem, który sprawia, że pracownicy są mniej zadowoleni niż wcześniej. Chodzi o rodzaj dostępnych miejsc pracy. Autorzy badania wskazują, że jest duże niedopasowanie strukturalne uchodźców względem wakatów w polskich firmach. Na pytanie, czy łatwo jest znaleźć pracę w Polsce, 59 proc. ankietowanych odpowiedziało, że tak. We wcześniejszych badaniach było to 74 proc. Sytuacja ta spowodowana jest zmianą struktury pracowników przybywających z Ukrainy. Przed 24 lutego 2022 r. większość poszukujących w Polsce pracy Ukraińców stanowili mężczyźni, którzy przyjechali do naszego kraju z powodu wyższych zarobków. Pracowali oni głównie w sektorze budowlanym, przemyśle i logistyce. Po wybuchu wojny w Ukrainie wielu z tych pracowników opuściło nasz kraj i pojechało walczyć o swoją ojczyznę. Wraz z falą uchodźców znacznie zwiększył się odsetek kobiet poszukujących w Polsce pracy. Ta grupa pracowników ma inne potrzeby i oczekiwania. Jako główny powód nie wskazują chęci znalezienia u nas lepiej płatnej pracy, a przyjechały tu głównie dla bezpieczeństwa. 60 proc. badanych deklaruje, że po zakończeniu wojny, będzie chciała wrócić do swojego kraju. Oprócz niedopasowania miejsc pracy, ankietowani wśród trudności, jakie napotkali w Polsce, wskazywali również słabą znajomość języka polskiego oraz rozłąkę z rodziną, która została na Ukrainie.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.