Coraz więcej osób uważa, że własna firma jest najlepszą drogą do sukcesu

polskie banknoty

Przeprowadzone w 2013 r. w ramach projektu Global Entrepreneurship Monitor (GEM) ogólnoświatowe badania stanu uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości pokazują, że pokaźna grupa Polaków uważa prowadzenie własnej firmy za drogę do sukcesu.

Tysiące ekspertów z ponad 70 krajów świata prowadzi cykliczne badania w ramach GEM monitorujące stan przedsiębiorczości w poszczególnych państwach, a następnie publikuje raport obrazujący zmiany jakie zaszły w pro-przedsiębiorczych postawach obywateli tych państw. Ostatnie badania przeprowadzone były w ponad 70 krajach reprezentujących wszystkie rejony naszego globu i wszystkie poziomy rozwoju gospodarczego.

Okazało się że w Polsce prowadzenie własnego biznesu jako sposób na rozwój własnej ścieżki kariery jest dobrze postrzegane aż przez 66,8 proc. obywateli. Z tym wynikiem uplasowaliśmy się na 5 miejscu wśród państw europejskich, a bardziej pozytywnym myśleniem w tym względzie wykazali się Litwini (68,9 proc.), Macedończycy (69,5 proc.), Rumuni (73,6 proc.) i miejsce 1. Holendrzy, spośród których prawie 80 proc. uważa prowadzenie własnej firmy jako najlepszą drogę do sukcesu zawodowego.

Najmniej pozytywnie do tego tematu podeszli Luksemburczycy, Szwajcarzy, Finowie i Węgrzy. W Luksemburgu tylko 39,4 proc. mieszkańców uważa własną działalność gospodarczą za najlepszą dla rozwoju kariery.

A prowadzenie własnej firmy może w najbliższych latach stać się koniecznością dla wielu obecnych etatowców. Zmiany technologiczne jakie obserwowane są w coraz większych obszarach gospodarki będą wymuszać na coraz większej liczbie zawodów przystosowanie się do nowych wymogów rynku pracy.

Małgorzata Starczewska, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan uważa nawet, że w niedalekiej przyszłości każdy pracownik począwszy od najprostszego stanowiska do menadżera będzie musiał prowadzić własną działalność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.