Będzie uproszczenie wniosków patentowych? Podpisano nowelizację ustawy

znak towarowy

Rawpixel/bigstockphoto.com

W ubiegłym tygodniu prezydent Bronisław Komorowski dopilnował jednego z ostatnich obowiązków podczas swojej kadencji i podpisał nowelizację Prawa własności przemysłowej, którą przygotował resort gospodarki.

Podpisana w ubiegłym tygodniu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego nowelizacja Prawa własności przemysłowej została opracowana przez Ministerstwo Gospodarki i ma być próbą dostosowania naszego prawa do zawartych przez Polskę porozumień międzynarodowych. Chodzi m.in. o Akt Genewski Porozumienia Haskiego ws. Międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. Oprócz tego, nowela będzie odpowiadała na założenia zawarte w Traktacie singapurskim o prawie znaków towarowych, a także na zapisy znajdujące się w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady ws. ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych.

Wśród najważniejszych zmian, jakie wprowadza nowelizacja Prawa własności przemysłowej znajdują się również te dotyczące uproszczenia procedur związanych z postępowaniami przed Urzędem Patentowym. Ograniczona ma zostać korespondencja między dwoma stronami. To natomiast do prowadzi do przyspieszenia procesu rozpatrywania decyzji oraz przeprowadzania postępowań odwoławczych.

Oprócz tego w nowelizacji mowa jest o możliwości wykonywania niektórych czynności drogą elektroniczną. W ten sposób można będzie wysyłać zgłoszenia, wprowadzać rejestr dodatkowych praw ochronnych, jak również usuwać luki prawne, bądź trudności interpretacyjne, jakie zostaną zauważone w praktyce. Nowością będą też tzw. listy zgody, dzięki którym będzie można uzyskać ochronę na znak towarowy w przypadkach, które dotychczas kończyły się odmową Urzędu Patentowego. Według pracowników resortu gospodarki i Urzędu Patentowego, zwiększy to liczbę jednostek otrzymujących ochronę na znak towarowy o ok. 1000 rocznie.

Jeszcze jednym zapisem znajdującym się w nowelizacji jest ten dotyczący zwolnienia z 80% opłaty rejestracyjnej. Ma to byś możliwe w sytuacjach, gdy zgłaszający może udokumentować, że jego sytuacja finansowa jest zła i nie jest w stanie zapłacić takiej sumy w całości. Według wcześniejszych zasad, można było starać się o zwolnienie z 70% opłaty rejestracyjnej, co sprawiało, że niektórzy byli zmuszeni do rezygnacji z prób zarejestrowania patentu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.