75% firm przyznało swoim pracownikom benefity pozapłacowe

samochód służbowy

Wynagrodzenia w naszym kraju nie należą do wysokich, jednak okazuje się, że większość firm, poza pensją podstawową, przyznaje swoim pracownikom także benefity pozapłacowe. Z danych zebranych przez firmę Sedlak & Sedlak wynika, że w ubiegłym roku czyniło tak 75% spośród wszystkich przedsiębiorstw działających na terenie naszego kraju.

Najczęściej były to duże podmioty, zatrudniające, co najmniej kilkadziesiąt osób, przy czym na pozapłacowe dodatki decydowało się aż 90% największych firm, w których pracuje min. 1000 osób. Gorzej było w mniejszych podmiotach gospodarczych. Wśród mikroprzedsiębiorstw, benefity tego typu dotyczyły tylko 50% firm.

Ponad 50% pracowników, którzy otrzymywali benefity pozapłacowe było objętych podstawową opieką medyczną, co oznacza, że właśnie ta forma dodatków do pensji była najpopularniejsza. Wielu podwładnych zatrudnionych w rodzimych podmiotach gospodarczych otrzymywało również telefon służbowy z możliwością użytku prywatnego. Dotyczyło to ok. 43% Polaków. Karnety na zajęcia sportowe organizowane w określonych miejscach – na takie benefity mogło liczyć 43% pracowników w naszym kraju. Niemal 40% dodatków do podstawowej pensji miało natomiast postać kursów zawodowych bądź szkoleń. Natomiast ok. 30% zatrudnionych otrzymywało do dyspozycji laptop, z którego można było korzystać także po pracy. Co ciekawe, wśród osób, które nie otrzymywały żadnych dodatków, największe zainteresowanie wykazywano kuponami na zajęcia sportowe.

Jeżeli chodzi o wartość pakietów dodatkowych, to najczęściej wynosiła ona nie więcej niż 200zł. Tak oszacowało 28,4% pytanych. 25% respondentów uważało jednak, że było to 201-400 złotych. 16% stwierdziło, że wartość ich dodatków wahała się w zakresie 401-600zł, natomiast niecałe 8% wyliczyło, że było to 601-800zł. 23% ankietowanych uznało jednak, że ich benefity pozapłacowe były warte więcej niż 800zł. W większości przypadków, takie dodatki zadowalają pracowników. 57% uważa, że są one „raczej zadowalające”, a 15% twierdziło, że są w pełni usatysfakcjonowani z dodatków o takiej wartości.

Zwraca się jednak uwagę na fakt, że część pakietów pozapłacowych jest niedostosowanych do oczekiwań kadry pracowniczej. Według specjalistów, pracodawcy po prostu nie podejmują starań, by dowiedzieć się, co mogłoby odpowiadać ich pracownikom.

Źródło: wynagrodzenia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.