Do 420 tys. zł dofinansowania z UE – na usługi proinnowacyjne

Flaga Unii Europejskiej

fdecomite, flickr

Od połowy grudnia w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości trwa nabór wniosków o dofinansowanie usług proinnowacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Dofinansowanie Proinnowacyjne usługi Instytucji Otoczenia Biznesu Poddziałanie 2.3.1. dla małych i średnich przedsiębiorstw pochodzi z Unii Europejskiej, a wnioski o wsparcie przyjmowane będą do 18 stycznia 2016 r. Celem programu 2.3.1. jest wsparcie ukierunkowane na wdrażanie w firmach innowacji w działalności badawczej, inwestycyjnej i rozwojowej. Chodzi też o wprowadzanie nowych technologii i rozwiązań dostosowanych do współczesnych realiów rynkowych i przepisów prawa. W kryteriach tych mieści się np. analiza rynku, patentowanie, udostępnianie biur i laboratoriów, ochrona własności intelektualnej, itp. Firmy ubiegające się o dofinansowanie mogą otrzymać od 50 tysięcy do 420 tysięcy zł.

Ośrodkiem zgłoszonym do akredytacji świadczącym specjalistyczne usługi, na które można otrzymać dotację unijną jest Poznański Park Naukowo-Technologiczny. W siedzibie PPNT w dniu 12 stycznia 2016 r. odbędzie się bezpłatne spotkanie, w którym wezmą udział firmy zainteresowane szczegółami konkursu i zakresem dofinansowania. Będzie można zasięgnąć informacji związanych m.in. z kryteriami oceny wniosków oraz rodzajem usług, na które będzie przysługiwało finansowe wsparcie.

Pomoc unijna dla małych i średnich przedsiębiorstw jest kluczową kwestią dla naszej gospodarki, gdyż przedsiębiorstwa te stanowią ponad 90 procent firm w Polsce. Najwięcej takich firm jest w województwach: mazowieckim, śląskim i wielkopolskim, a najmniej na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Grupa takich przedsiębiorstw odgrywa znaczącą rolę w tworzeniu miejsc pracy i szybko reaguje na zmiany społeczno-gospodarcze, potrafi też dostosować swoją działalność do aktualnych potrzeb rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.