400 mln zł dla firm na Mazowszu – regionalne granty

dotacja na założenie firmy

Mazowieckie firmy mogą starać się o regionalne granty przeznaczane na różne cele. Samorządy mają ogółem do wypłacenia 400 mln złotych dotacji. Cała pula programu to 2,5 mld złotych. Można starać się m.in. o wsparcie na rozwój eksportu.

Firmy działające w woj. mazowieckim otrzymają w tym roku szansę na zyskanie dofinansowań z wielu odmiennych źródeł. Tamtejsze jednostki regionalne dysponują kwotą 400 mln złotych, która zostanie wypłacona w ramach grantów pochodzących z 38 różnych projektów. Tym samym rok 2016 ma być rekordowym, jeśli chodzi o wypłaty środków unijnych w tej części kraju. O niektóre dopłaty można starać się już teraz. Łącznie Mazowsze ma otrzymać z Unii Europejskiej 2,5 mld złotych na projekty prowadzone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wśród wszystkich projektów, uruchomionych zostało już 28 konkursów, na które napłynęło ponad 2,1 tys. zgłoszeń. Obecnie trwa m.in. nabór na bony innowacyjne, w ramach których małe i średnie firmy mogą otrzymać środki do wykorzystania na współpracę z podmiotami naukowymi. W zależności od długości istnienia firmy, mogą one starać się o dopłaty w wysokości 50 tys. lub 100 tys. złotych. Do tej pory złożono już 141 wniosków na łączną kwotę przekraczającą 12 mln złotych. Łącznie w puli znajduje się jednak 21 mln złotych, więc wiele przedsiębiorstw ma jeszcze szansę na pomoc.

Inną możliwością pozyskania dofinansowania dla firm jest skorzystanie z grantów na projekty badawczo-rozwojowe. W tym przypadku przedsiębiorstwa mogą współpracować z naukowcami lub działać samodzielnie. Do rozdzielenia w ramach tego projektu jest niemal 128 mln złotych. Nie ma tu ograniczeń, co do wielkości przedsiębiorstw. Granty mogą trafić zarówno do jednostek z sektora MSP, jak i do dużych firm, a nawet do klastrów. Otrzymane środki będzie można przeznaczyć na badania przemysłowe, prace rozwojowe, testowanie i każdy inny etap działań, aż do uruchomienia linii pilotażowej.

Dofinansowywane z pieniędzy unijnych będą także projekty mające na celu zwiększenie eksportu, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, sprzyjające rozwojowi infrastruktury, czy rozwoju transportu. Firmy będą mogły też starać się o fundusze na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.