3/4 firm na świecie twierdzi, że ma dobrą reputację

raport reputationa@risk

Badania przeprowadzone przez Forbes Insights i firmę Deloitte wskazują, że zdecydowana większość, bo aż 76% firm na świecie uważa, że ich reputacja jest dobra. Okazuje się jednak, że w rzeczywistości powinny nad nią jeszcze popracować.

Forbes Insights i firma Deloitte opublikowały niedawno wyniki badania „2014 global survey on reputation risk. Reputation@Risk”. Wynika z nich, że aż ¾ firm na całym świecie uważa, iż cieszą się dobrą reputacją. Okazuje się jednak, że przedsiębiorstwa niekoniecznie potrafią to wykorzystać, a w efekcie, ich wartość jest niepotrzebnie zaniżana. Co więcej, choć jednostki te mogłyby poprawić swoją sytuację finansową, to w rzeczywistości notują przychody mniejsze od możliwych do osiągnięcia.

Do tego, że firmy nie potrafią wykorzystać szansy, jaką daje im dobra reputacja, przyznało się wielu zarządzających nimi osób. Zaledwie 19% uznało, że w pełni sobie z tym radzą. Twierdzą, że potrafią utrzymać renomę jednostki, przeciwdziałać jej naruszaniu i mają wypracowane jasne standardy jej ochrony. 39% przedsiębiorstw oceniło, że ich wiedza, jak i same działania w tej kwestii są przeciętne lub jeszcze gorsze. Niestety, to właśnie ryzyko utraty reputacji jest jedną z najważniejszych spraw natury strategicznej w firmach różnego typu.

O tym, jak istotna jest ochrona reputacji doskonale wie 88% pracowników na najwyższych stanowiskach. Właśnie tyle przyznało, że jest to jednym z podstawowych wyzwań biznesowych, jakie stoją przed przedsiębiorstwem. Respondenci uznali także, że to kadra kierownicza powinna w największym stopniu odpowiadać za ochronę reputacji firmy. 36% pytanych uznało, że to zadanie dyrektora generalnego, a 21% wskazało na dyrektora ds. ryzyka. Kolejnych 14% stwierdziło, że powinien zająć się tym zarząd. Według 11% to obowiązki dyrektora ds. finansów.

Sprawdzono też, w jaki sposób utrata reputacji wpływa na jednostki gospodarcze. 41% firm, które tego doświadczyły przyznało, że przekłada się to na spadek przychodów przedsiębiorstwa. Tyle samo odpowiedzi wskazało na obniżenie wartości marki. 37% respondentów przyznało, że brak reputacji skutkował uciążliwymi kontrolami przeprowadzanymi przez odpowiednie urzędy regulacyjne.

W ankietach odpowiedzi udzielali głównie kierownicy wyższego szczebla, członkowie zarządów oraz dyrektorzy zajmujący się ryzykiem. Byli to przedstawiciele firm działających w różnych sektorach i branżach, m.in. przemysłowej, medycznej, finansowej, energetycznej czy telekomunikacyjnej.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.