Do 30 września PARP przyjmuje wnioski o dotacje na innowacje

flaga UE

Yanni Koutsomitis/flickr.com

Firmy, które chcą otrzymać unijne dotacje na innowacje, mają zaledwie miesiąc na złożenie stosownych wniosków do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Termin ich przyjmowania mija 30 września br.

Tylko do 30 września 2015 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmowała wnioski o dotacje na innowacje. O unijne środki ubiegać mogą się firmy, które chcą wprowadzić na rynek nowe lub wyrazie unowocześnione produkty bądź usługi, będące przełomowymi w danej branży. Tak sprecyzowany cel dofinansowań oznacza, że wnioski również muszą szczegółowo określać plany jednostki.

Eksperci zajmujący się unijnymi dotacjami przyznają, że to jeden z tych programów, które skierowane są do ograniczonej grupy przedsiębiorstw. Na pomoc finansową mogą liczyć wyłącznie te podmioty, które rzeczywiście mają dobry pomysł na nowoczesne produkty. Sama koncepcja nie jest jednak wystarczająca. We wniosku trzeba umieć udowodnić innowacyjność rozwiązań, nad którymi zamierza pracować przedsiębiorstwo. To właśnie za innowacyjność przyznawanych będzie najwięcej punktów, których suma pozwoli ustalić, czy firma otrzyma fundusze unijne, czy nie.

Wysokość dopłat w dużej mierze będzie zależna od potrzeb poszczególnych jednostek. Wiadomo jednak, że na prace i materiały budowlane będzie można wydać nie więcej niż 20% kosztów całego projektu. Dowolne kwoty można będzie natomiast wydać na maszyny, urządzenia, linie technologiczne czy wartości prawne i niematerialne. Limity nie obowiązują w przypadku środków trwałych. Takie restrykcje sprawiają, że program kierowany jest głównie do przedsiębiorstw produkcyjnych.

PARP będzie rozporządzało środkami unijnymi, jakie Polska otrzymała w ramach 3.2.1. Programu Inteligentny Rozwój Badania na rynek. Jest on kontynuacją wcześniejszych dopłat na badania i rozwój. Przedsiębiorcy mają zaledwie miesiąc na przygotowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie. Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w okresie 31 sierpnia – 30 września 2015 r. Warto dodać, że Krajowe Inteligentne Specjalizacje, czyli m.in. zdrowe społeczeństwo i zrównoważona energetyka będą mogły liczyć na dodatkowe preferencje. To 9 tych branż, w których podniesienie innowacyjności ma szczególne znaczenie dla polskiej gospodarki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.