W 2022 dalszy spadek bezrobocia i wzrost wynagrodzeń

Aleja w sklepie z półkami po bokach, na ten widok naniesiony wznoszący się wykres

Konfederacja Lewiatan przedstawiła prognozy na rok 2022 dotyczące między innymi rynku pracy, w tym bezrobocia oraz wynagrodzeń. Eksperci przewidują, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy spadnie do poziomu ok. 5 proc. pod koniec roku, natomiast dynamika wzrostu wynagrodzeń może osiągnąć ok. 7 proc. w skali roku.

Zgodnie z Badaniem Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) od 2015 roku w Polsce pracuje ponad 16 milionów osób. W 2021 r. trwająca pandemia sprawiła, że trudno było prognozować, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku pracy. Dane BAEL za III kwartał ubiegłego roku pokazują, że liczba pracujących spadła o ok. 60 tysięcy względem badania przeprowadzonego w III kwartale 2019 r. przed wybuchem pandemii (liczba pracujących wynosiła odpowiednio 16433 tys. w 2021 r. i 16497 tys. w 2019 r.).

W rozpoczynającym się właśnie 2022 roku pandemia wciąż będzie miała duży wpływ na rynek pracy. Utrzymujące się ryzyko zachorowania na Covid-19 oraz informacje o rozprzestrzenianiu się nowych wariantów koronawirusa mogą skłonić część osób do dalszego ograniczania kontaktów społecznych, w tym także do poszukiwania nowej pracy. Z kolei wzrost wynagrodzeń oraz spadek faktycznej wartości oferowanych przez państwo świadczeń socjalnych mogą stanowić motywację do podejmowania zatrudnienia czy kontynuowania pracy przez osoby posiadające już prawo do emerytury. Pozytywny wpływ na aktywność zawodową ma również duży popyt na pracę, który sprawia, że łatwo jest znaleźć zatrudnienie. Demografia natomiast to czynnik, który ma negatywny wpływ na liczbę osób pracujących – w ciągu ostatnich 20 lat liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce spadła o ok. 1,5 miliona. Eksperci Konfederacji Lewiatan szansy na uzupełnienie braków kadrowych upatrują w emigracji zarobkowej i napływie pracowników ze Wschodu, czemu sprzyjać ma także zmiana przepisów. Dotyczy ona możliwości świadczenia pracy na podstawie oświadczenia pracodawcy przez 24 miesiące, a nie jak do tej pory przez okres 6 miesięcy.

W 2021 r. nie sprawdziły się czarne scenariusze dotyczące wzrostu bezrobocia. Na koniec roku bezrobocie było na poziomie 5,4 proc., czyli podobnie jak w okresie przed wybuchem pandemii. Oznacza to stabilizację na rynku pracy, a eksperci przewidują, że w najbliższym czasie bezrobocie wciąż będzie spadać (do poziomu 5-5,1 proc. na koniec 2022 r.), ale już nie tak dynamicznie, jak do tej pory. Należy jednak mieć na uwadze, że poziom bezrobocia bardzo różni się w zależności od regionu, a nawet powiatu. Dane z ubiegłego roku pokazują, że stopa bezrobocia szybciej spada w regionach, gdzie bezrobocie jest wyższe niż średnia krajowa.

Największy wzrost wynagrodzeń odnotowano w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników. Dane za listopad 2021 r. pokazują, że w taki firmach wynagrodzenia w skali roku wzrosły o 9,8 proc. W roku 2022 eksperci prognozują wzrost oczekiwań pracowników dotyczących podwyżek płac, co ma związek m.in. z brakiem rąk do pracy, a także rosnącą inflacją oraz podwyżkami cen paliwa, energii i produktów. Eksperci Konfederacji Lewiatan prognozują wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw na poziomie 7 proc. w skali roku. Podwyżki będą jednak zróżnicowane w zależności od branży, w szczególności można się ich spodziewać w takich sektorach jak ICT, handel i budownictwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.