20 mld złotych dla firm – w programie Inteligentny Rozwój

PO inteligentny rozwój

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydłużyła termin składania wniosków o dofinansowanie z puli przeznaczonej na Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Stosowne dokumenty będą przyjmowane do 28 października.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, w którym o dofinansowanie można było starać się od końca sierpnia, został przedłużony o 2 miesiące. Początkowo zakładano, że wnioski będzie można składać do końca września, jednak ostateczny termin przełożono na 28 października. Wynika to z widocznego wśród przedsiębiorców dużego zainteresowania tą opcją dofinansowania.

Zainteresowanie tym konkretnym programem nie dziwi, gdy podkreśli się, że przedsiębiorstwa mogą z niego pozyskać nawet 20 mln złotych na prace badawczo-rozwojowe, komercjalizację oraz wprowadzanie innowacji. Akcja dofinansowań kierowana jest do podmiotów działających w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw. Łącznie do przekazania im jest 500 mln złotych. Istnieją jednak pewne przeszkody, które wykluczają niektóre jednostki ze starań o pozyskanie środków unijnych.

Jednym z warunków otrzymania dofinansowania na badania i rozwój jest minimalna wartość kosztów kwalifikowanych, która wynosi aż 10 mln złotych. Oznacza to, że szansę na pieniądze z UE mają tylko te podmioty, które zdecydują się na naprawdę duże przedsięwzięcie. Poza tym fundusze mogą zostać przeznaczone na ściśle określone cele. Zmiany muszą zaowocować wprowadzeniem na rynek nowych produktów lub usług. Ewentualnie, mogą to być już znane towary, jednak zdecydowanie ulepszone. Co ważne, produkty i usługi powinny być innowacyjne przynajmniej w skali krajowej, nie tylko regionalnej. Oprócz tego można starać się o środki finansowe do wydania na eksperymentalne prace rozwojowe, a także na doradztwo.

Firmy, którym uda się otrzymać pieniądze z UE, będą mogły wykorzystać część dofinansowania na inwestycje w środki trwałe. Obowiązuje jednak zasada, zgodnie z którą materiały i prace związane z wznoszeniem lub modernizacją nieruchomości nie mogą kosztować więcej niż 20% wydatków kwalifikowanych do wsparcia z funduszy unijnych. Jeśli chodzi o eksperymentalne prace rozwojowe, to ich koszt będzie mógł wynieść max. 45% kosztów kwalifikowanych w przypadku małych i mikrofirm, a 35% w przypadku średnich jednostek gospodarczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.