12. edycja „Raportu Przedsiębiorczość w Polsce”

Raport Przedsiębiorczość w Polsce

Ministerstwo Gospodarki opublikowało najnowszy „Raport Przedsiębiorczość w Polsce”. Jego 12. edycja stanowi gospodarcze podsumowanie minionego roku.

Dowiadujemy się z niego m.in. tego, że nasza gospodarka rosła w 2013 r. w naprawdę w satysfakcjonującym tempie. Okazuje się, że wzrost Produktu Krajowego Brutto o 1,6% był jednym z najlepszych wyników na całym kontynencie. To jednak nie wszystkie zadowalające informacje, jakie zawarto w raporcie.

Jedną z najważniejszych kwestii jest wzrost liczby nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw. Dane pozyskane z systemu REGON wskazały, że na przestrzeni całego ubiegłego roku do ewidencji wpisano 365 tysięcy nowych firm. To o 2% więcej jednostek gospodarczych niż odnotowano w roku 2012. Daje to średnio aż tysiąc nowych firm dziennie! W raporcie podkreślono dodatkowo, że przeważającą część spośród nowych podmiotów stanowiły osoby fizyczne rozpoczynające własną działalność gospodarczą. Samych spółek zarejestrowano o 124% więcej niż rok wcześniej.

Dane z końca minionego roku wskazywały, że ogółem w Polsce zarejestrowanych było ponad 4 miliony przedsiębiorstw, z czego aż 96% zaliczanych jest do grupy mikroprzedsiębiorstw. Wśród nich ok. 1,8 miliona stanowiły jednostki aktywnie działające.

Dalsze wskaźniki zawarte w przedstawionym przez resort gospodarki raporcie wskazały, że rodzime firmy zwiększyły nakłady na badania i rozwój. W 2012 r. były one o 23% większe niż rok wcześniej, a to przełożyło się na poprawę sytuacji firm w 2013 r. Relacja nakładów na prace badawczo-rozwojowe wobec wartości polskiego PKB wynosiła 0,9%. Choć na polskie realia jest to niezły wynik, to jednak pozostaje on słaby w stosunku do pozostałych europejskich krajów. Średnia unijna to 2,1%. Oprócz tego eksperci podkreślają, że polskie firmy wciąż skupiają się na kupowaniu gotowych rozwiązań. Dla gospodarki lepiej byłoby, gdyby przedsiębiorstwa same podjęły prace tego typu i własnymi siłami doszły do stworzenia nowych technologii.

W raporcie nie zabrakło informacji o tym, jak można jeszcze bardziej ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Ważnym krokiem jest przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Istotne jest także uchwalenie ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych. Przedsiębiorcy twierdzą dodatkowo, że potrzebne są zmiany w zakresie sądownictwa, systemu podatkowego i swobody działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.