Zmiany w prawie pracy dla małych firm

prawo pracy dla małych firm

Małe firmy zatrudniające kilka, czy kilkanaście osób od lat borykają się z trudnościami wynikającymi z zapisów zawartych w prawie pracy. Często po prostu nie mogą sprostać wielu zarządzeniom w nim zawartych.

Pomocną dłoń chce podać tym firmom Kancelaria Prezydenta RP planując w najbliższym czasie szereg uproszczeń dotyczących obowiązków pracodawców względem zatrudnionych pracowników. Zmiany te mają objąć wyłącznie najmniejszych pracodawców, tzw. mikrofirmy. Podstawowe zapisy prawa pracy i jego baza powstały przed kilkudziesięciu laty i mimo wielu nowelizacji, w tym tej najnowszej wprowadzonej 27 sierpnia, prawo to ciągle jeszcze nie jest odpowiednio dostosowane do aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Najważniejszym mankamentem jest brak zróżnicowania w obowiązkach względem pracowników między dużymi przedsiębiorstwami zatrudniającymi kilka, kilkanaście tysięcy osób, a małymi, często rodzinnymi firmami.

Kancelaria Prezydenta w projekcie, który ma powstać jesienią tego roku zaproponuje między innymi zmniejszenie formalności związanych z zatrudnieniem, uproszczenia w przygotowaniu planów urlopowych , kwestię naboru i zwalniania.

Przedstawiciele pracodawców z zadowoleniem przyjęli propozycję Biura Projektów Programowych Kancelarii Prezydenta RP, zapowiadając chęć współuczestnictwa przy pracach nad zmianami. Od dawna postulowali oni w wielu środowiskach politycznych o pilne zmiany w prawie dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw generujących większość miejsc pracy.

Mali przedsiębiorcy skarżą się najczęściej na wiele niepotrzebnych obowiązków, które ciążą na nich przy zatrudnianiu kolejnego pracownika, co skutecznie zniechęca ich do rozwijania działalności i zwiększania naboru ludzi do pracy. Przepisy BHP zmuszające często do zatrudniania specjalisty, czy płatne badania okresowe są nakładane na wszystkich, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności i ilość zatrudnionych osób.

Koszty związane z wypłacaniem chorobowego bywają przyczyną utraty płynności finansowej małej firmy, a ilość informacji w postaci choćby rozmaitych sprawozdań, które należy comiesięcznie składać, nawet jeśli w między czasie nie nastąpiły żadne zmiany, zmusza często małego przedsiębiorcę do korzystania z usług biur rachunkowych, co stanowi dla wielu niebagatelny koszt.

Uproszczenie kodeksu pracy dla mikrofirm może przyczynić się do wzrostu zatrudnienia, a w dalszej perspektywie również do stopniowego wzrostu gospodarczego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.