Zawieszenie firmy a podatek od nieruchomości

podatek od nieruchomości

W czasach, kiedy sytuacja gospodarcza jest bardzo niepewna, a wiele firm nie jest w stanie uzyskiwać satysfakcjonujących dochodów, część przedsiębiorców decyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej. W ten sposób ograniczają wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem firmy, ale jednocześnie zostawiają sobie otwartą furtkę na wypadek, gdyby jednak chcieli powrócić do biznesu. Chociaż zawieszenie działalności rzeczywiście obniża koszt działania jednostki, to jednak okazuje się, że istnieją opłaty, które obowiązują nawet w okresie, gdy działalność jest oficjalnie zawieszona.

Zawieszenie firmy jest jednym ze stosunkowo bezpiecznych rozwiązań, które pozwalają przetrwać gorsze chwile w branży. Pozwala to przeczekać okres, w którym firma odnotowuje szczególnie niskie przychody i daje szansę na ograniczenie wydatków związanych z zaliczkami na poczet podatku dochodowego czy składek do ZUS. Decydując się na ten krok, musimy jednak pamiętać, że nie uda nam się uniknąć np. płacenia podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości obowiązuje użytkownika w każdym okresie – bez względu na to, czy firma aktywnie funkcjonuje, czy też działalność jest zawieszona. Co więcej, w żaden sposób nie zmienia się też jego stawka, co oznacza, że po zawieszeniu płacimy go w dokładnie takiej samej kwocie, jak dotychczas. Jest to powodowane faktem, że wciąż istnieje opcja, iż nieruchomość będzie wykorzystywana przez przedsiębiorcę, więc pozostaje on właścicielem lokum. Dopiero, gdy firma zupełnie przestanie istnieć, przedsiębiorca jest zwalniany z obowiązku płacenia podatku za nieruchomości firmowe, które wcześniej użytkował. Jest to możliwe, ponieważ dochodzi do zupełnego zerwania związku, jaki istniał między daną nieruchomością a działalnością gospodarczą.

Pocieszeniem dla przedsiębiorców zawieszających działalność gospodarczą jest fakt, że podatek płacony od nieruchomości może zostać rozliczony w kosztach prowadzenia firmy. Wszystkie wydatki, które ponoszone są w związku z utrzymaniem budynków niezbędnych do funkcjonowania firmy, mogą zostać później potraktowane jako koszty uzyskania przychodu. W ten sposób, obniżona zostaje podstawa, od której naliczany jest podatek. Na szczęście dla przedsiębiorców, podatek od nieruchomości nie znajduje się na liście tzw. negatywnych kosztów uzyskania przychodu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.