Rządowa pomoc dla przedsiębiorców

pomoc finansowa dla firm

Sejm przyjął ustawę, która uznawana jest za jedną z najważniejszych z punktu widzenia polskich przedsiębiorstw zmagających się z kryzysem. Zgodnie z tym dokumentem, firmy będą mogły starać się o pomoc finansową ze strony rządu w przypadku, gdy ich przychody będą zbyt słabe na utrzymanie dotychczasowej liczby pracowników. Ma to być także wsparciem dla pracowników, dla których będzie się to wiązało z większym prawdopodobieństwem utrzymania stanowiska nawet, jeśli ich pracodawca znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej.

Zgodnie z zapisami znajdującymi się w ustawie, w przypadku, gdy przedsiębiorstwo będzie notowało słabe wyniki finansowe i dojdzie do momentu, w którym w ramach oszczędności będzie musiało dokonać redukcji kadry pracowniczej, będzie miało możliwość ubiegania się o pomoc ze strony państwa. Rząd będzie mógł wesprzeć firmę poprzez dopłaty do wynagrodzeń tych podwładnych, którzy mieli zostać zwolnieni. Dzięki temu, przedsiębiorstwa otrzymają szansę przetrwania w trudniejszych czasach. Co ważne, pomoc ze strony państwa będzie bezzwrotna, więc nie pojawia się ryzyko, że po ustąpieniu kłopotów finansowych firma pozostanie w długach z powodu obowiązku zwrotu funduszy, które wcześniej otrzymała.

O wsparcie finansowe ubiegać będą mogły się te przedsiębiorstwa, u których spadek obrotów wyniósł, co najmniej 15% przez minimum 6 miesięcy z rzędu. Środki przekazywane na dopłaty do pensji pracowników zagrożonych zwolnieniem mają natomiast pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Będą jednak pewne ograniczenia. Pomoc nie będzie przysługiwała tym firmom, które mają zaległości z opłacaniem podatków lub składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz tego, z takiej opcji nie będą mogły skorzystać te jednostki, u których występują przesłanki do ogłoszenia upadłości. Dla nich nawet taka pomoc mogłaby okazać się niewystarczająca, co oznaczałoby, że rząd niepotrzebnie wydał pieniądze z puli.

Sejm przyjął ustawę jednogłośnie. Na 425 posłów, którzy ją poparli znalazł się tylko jeden, który był jej przeciwny. Jedynie 3 osoby wstrzymały się od głosu. Natomiast 3 komisje senackie analizujące ustawę uznały, że powinna ona zostać przyjęta bez jakichkolwiek poprawek. Oznacza to, że niemal wszyscy politycy zauważają, jak wiele dobrego może przynieść zachowanie miejsc pracy. Takie rozwiązanie będzie korzystne dla wszystkich stron, których dotyczy nowa ustawa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.