Polski eksport mocno do przodu!

rośnie polski eksport

Już od pewnego czasu obserwujemy regularny wzrost naszego eksportu. Ostatnie, wrześniowe wyniki również były bardzo dobre. Okazało się, że wartość polskich towarów sprzedanych zagranicę była o ponad 0,5 miliarda wyższa od wartości importu. Dokładniej, nasz eksport osiągnął we wrześniu wartość 13,9 miliarda euro, więc był o 673 miliony wyższy od importu. Nadwyżka w handlu zagranicznym była we wrześniu aż o 636 milionów euro lepsza niż w tym samym miesiącu roku 2012. Według Narodowego Banku Polskiego było ono największym saldem odnotowanym od 16 lat, a do tego pierwszym zauważalnym w bieżącym roku. Analitycy zaznaczają, że przewaga eksportu nad importem nie wynika już z tego, że coraz mniej produktów sprowadzamy z zagranicy. Dobrą wiadomością jest fakt, że zadowalające wyniki to przede wszystkim zasługa silnego eksportu, a nie osłabienia importu.

Wrześniowa wartość importu to 13,2 miliarda euro. Przedstawione dane oznaczają, że w porównaniu do września ubiegłego roku zwiększył się on o 407 milionów euro, więc wzrósł o 3,2%. Eksport wzrósł natomiast aż o 8,1%, czyli o 1,043 miliona euro. To dane wyraźnie lepsze niż te opublikowane w sierpniu, gdy sprzedaż rosła tylko o 1,9%, natomiast import kurczył się o 0,7% w stosunku do poprzedniego roku. Eksperci przyznają, że rzeczywiście ostatnio rośnie liczba zamówień składanych przez zagranicznych klientów, dlatego coraz lepsze wyniki w zakresie eksportu nie powinny dziwić. Jeśli chodzi o saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich, to wynosiło ono w Polsce 539 milionów złotych.

Dodatkowo, bardzo optymistycznie wyglądają dane publikowano przez Główny Urząd Statystyczny, dotyczące polskiego eksportu liczonego od początku tego roku do września. Na przestrzeni tych 9 miesięcy wartość polskiego eksportu wyniosła 112,95 miliarda euro, a wartość importu sięgnęła poziomu 113,84 miliarda euro. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku eksport wzrósł o 6,3%, a import spadł o 0,3%. Tak, jak we wszystkich ostatnich latach, największym odbiorcą dóbr wytwarzanych w naszym kraju są Niemcy. To także od nich najwięcej importujemy. Spore znaczenie dla naszego eksportu mają też inne europejskie kraje, w tym Wielka Brytania (6,5%), a także Czechy oraz Francja, których udział w naszym eksporcie wynosi odpowiednio 6,1% oraz 5,6%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.