PIT za 2013 do końca stycznia

PIT-28

Jak co roku, tak i tym razem, styczeń to miesiąc, w którym wielu Polaków musi rozliczyć się z podatków. Do końca pierwszego miesiąca roku muszą dokonać tego wszystkie osoby płacące zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej. Oprócz tego, do rozliczenia się w styczniu zobowiązani są ci, którzy płacą ryczałt od przychodów z najmu lub podnajmu. Ten sam termin dotyczy Polaków rozliczających się z podatków od przychodów z dzierżawy oraz pozostałych umów o podobnym charakterze.

Deklaracje obejmujące rozliczenia z uzyskanych na przestrzeni 2013 r. przychodów obarczonych podatkiem ryczałtowym oznaczane są jako PIT-28. Termin ich złożenia mija 31 stycznia tego roku. Każdy podatnik ma obowiązek dostarczenia ich w tym czasie do urzędu skarbowego zgodnego z miejscem zamieszkania, jakie dotyczyło nas ostatniego dnia ubiegłego roku podatkowego. Osobiste złożenie deklaracji podatkowej nie jest jednak obligatoryjne. Równie dobrze, można tego dokonać drogą pocztową, nadając PIT-28 w formie listu poleconego. Poza tym, można skorzystać z tzw. urzędomatów, do których wystarczy wrzucić prawidłowo wypełniony formularz. Takie punkty znajdują się w niektórych urzędach gminy, a także w samych urzędach skarbowych. Dzięki nim, nie musimy stać w kolejkach, by złożyć PIT w okienku.

Mamy także dobrą wiadomość dla tych podatników, którzy preferują elektroniczną formę rozliczenia. Istnieje możliwość wypełnienia formularza w sieci i nie jest do tego potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny. Wystarczy jedynie skorzystać z darmowej aplikacji przygotowanej przez resort finansów lub odpowiedniego, interaktywnego formularza. Całość wypełnia się na stronie www.e-deklaracje.gov.pl. Po wypełnieniu otrzymujemy Urzędowe Poświadczenie Odbioru, na którym zawarte są wszystkie informacje niezbędne przy potwierdzeniu złożenia PIT-28. Internetowe rozliczenie podatku umożliwia także ewentualne wprowadzenie korekty do deklaracji.

Warto pamiętać, że przy rozliczaniu się ze zryczałtowanego podatku dochodowego niektórym osobom przysługują ulgi oraz odliczenia, z których warto skorzystać, by obniżyć ogólną wysokość płaconego podatku. Poza tym, Ministerstwo Finansów przypomina, ze ci podatnicy, których podatek dochodowy ma postać karty podatkowej, jak też ci, którzy opłacają zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych drogą elektroniczną mogą przesłać swoje deklaracje dotyczące wysokości składek, jakie zapłacili i odliczyli od podatku w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.