Odliczanie kosztów ubezpieczeń

rozliczanie podatków

Sezon na rozliczenia podatkowe trwa. Wypełniając PIT-y, przedsiębiorcy powinni pamiętać o możliwości odliczenia niektórych ubezpieczeń. To pozwoli im w widoczny sposób zmniejszyć wysokość naliczonego podatku. Jak każdego roku, tak i tym razem do 30 kwietnia podatnicy zobowiązani są do złożenia stosownych dokumentów rozliczających ich z podatku dochodowego liczonego od przychodów uzyskanych w roku poprzednim. Jako, że przedsiębiorcy co miesiąc płacą składki na ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe, rentowe, emerytalne i te na Fundusz Pracy, opłaty te wpływają na ogólny koszt działalności gospodarczej. Mają więc także znaczenie dla ostatecznych zysków, więc przekładają się na wysokość podatku.

Część składek ubezpieczeniowych można odliczyć od podatku. Jeśli chodzi o składki społeczne, to istnieją dwa sposoby ich rozliczenia. W zależności od preferencji przedsiębiorcy, może on potraktować je jako koszty uzyskania przychodu, bądź też ma prawo do odliczenia ich od dochodu. Składki na Fundusz Pracy są wyłącznie kosztami uzyskania przychodu. Najlepsza jest natomiast sytuacja w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Można je bowiem odliczać bezpośrednio od podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że nie można odpisać ich w całości. O ile pełna stawka sięga poziomu 9%, to odliczeniu podlegać może maksymalnie 7,75% podstawy wymiaru.

Jak odliczać składkę ubezpieczeniową? Można każdego miesiąca lub każdego kwartału obniżać kwotę wpłacaną, jako zaliczkę na podatek dochodowy. Dodatkowo, wszystkie składki, które podlegają odliczeniu, znajdują się w deklaracjach PIT. Eksperci przypominają, że odliczenie składek zdrowotnych od podatku dotyczy każdego przedsiębiorcy. Z takiego sposobu na pomniejszanie ogólnej kwoty płaconego podatku korzystać mogą zarówno przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, jak też ci, którzy korzystają z możliwości rozliczania się na warunkach podatku liniowego lub ryczałtu ewidencjonowanego.

Zanim jednak przedsiębiorca zdecyduje się na odliczenie składki zdrowotnej od podatku, to musi pamiętać, ze aby pomniejszenie podatku było zgodne z prawem, to musi posiadać dokumenty potwierdzające wpłatę tejże składki. Nie można odliczyć od podatku tych opłat, które były należne, lecz z jakiegoś powodu nie zostały uiszczone.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.