Od 17 lutego gmina może zwolnić firmę z podatku

pomoc finansowa dla firm

Firmy działające na terenie poszczególnych gmin będą mogły liczyć na zwolnienie z podatku. Taką decyzję mogą podjąć gminy chcące wesprzeć przedsiębiorstwa działające na ich jurysdykcji. Opcja ta wejdzie w życie z dniem 17 lutego br.

Już od 17 lutego tego roku polskie gminy będą mogły udzielać wsparcia przedsiębiorstwom poprzez zwalnianie ich z płacenia niektórych podatków. Taką możliwość wprowadzi stosowne rozporządzenie ministra finansów. Resort liczy na to, że zwolnienia z podatków pomogą firmom zarówno w rozwinięciu skrzydeł, jak i w utrzymaniu się na rynku w przypadku nagłego pogorszenia ich kondycji.

Gminy będą mogły zdecydować się na zwolnienie z podatku od nieruchomości, od środków transportu oraz od innych opłat pobieranych przez organy samorządów lokalnych. Prawo do ubiegania się o zwolnienie z podatku będzie przysługiwało tym, którzy inwestują w grunty leżące na danym terenie, nabywają budynki lub inne aktywa trwałe, a także inwestującym w wartości niematerialne oraz prawne. Po zgłoszeniu zamiaru skorzystania z tego typu ulg, przedsiębiorca musi jednak uiścić opłatę w wysokości min. 25% kosztów kwalifikowanych.

Kolejnym wymogiem jest utrzymanie inwestycji na terenie danej gminy przez okres min. 3 lat dla małych i średnich firm oraz min. 5 lat dla dużych przedsiębiorstw. Podmiot musi również odnotowywać wzrost zatrudnienia wobec średniej z roku wcześniejszego, a nowe miejsca pracy utrzymywać przez odpowiednio 3 lub 5 lat w zależności od wielkości firmy.

Nowe rozporządzenie pozwala dostosować pomoc udzielaną polskim firmom do zasad obowiązujących w całej Unii Europejskiej. To właśnie organy Wspólnoty zadecydowały, że wsparcie finansowe w postaci ulg lub dotacji publicznych nie może być zbyt duże. Przy chęci udzielenia pomocy wyższej niż ta określona w stosownych dokumentach, należało uzyskać zgodę Komisji Europejskiej. Zakłada się, że nowe zasady przyznawania pomocy przedsiębiorstwom pozwolą ograniczyć wnioski do KE do minimum, a większość spraw będzie skutecznie załatwiana przez organy lokalne. Niemniej jednak eksperci obawiają się, że pozostawienie decyzji o przyznaniu pomocy finansowej jednostkom lokalnym może prowadzić do niesprawiedliwego rozdzielania środków przeznaczanych na cele pomocowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.