Od 17 lutego gmina może zwolnić firmę z podatku

pomoc finansowa dla firm

Firmy działające na terenie poszczególnych gmin będą mogły liczyć na zwolnienie z podatku. Taką decyzję mogą podjąć gminy chcące wesprzeć przedsiębiorstwa działające na ich jurysdykcji. Opcja ta wejdzie w życie z dniem 17 lutego br.

Już od 17 lutego tego roku polskie gminy będą mogły udzielać wsparcia przedsiębiorstwom poprzez zwalnianie ich z płacenia niektórych podatków. Taką możliwość wprowadzi stosowne rozporządzenie ministra finansów. Resort liczy na to, że zwolnienia z podatków pomogą firmom zarówno w rozwinięciu skrzydeł, jak i w utrzymaniu się na rynku w przypadku nagłego pogorszenia ich kondycji.

Gminy będą mogły zdecydować się na zwolnienie z podatku od nieruchomości, od środków transportu oraz od innych opłat pobieranych przez organy samorządów lokalnych. Prawo do ubiegania się o zwolnienie z podatku będzie przysługiwało tym, którzy inwestują w grunty leżące na danym terenie, nabywają budynki lub inne aktywa trwałe, a także inwestującym w wartości niematerialne oraz prawne. Po zgłoszeniu zamiaru skorzystania z tego typu ulg, przedsiębiorca musi jednak uiścić opłatę w wysokości min. 25% kosztów kwalifikowanych.

Kolejnym wymogiem jest utrzymanie inwestycji na terenie danej gminy przez okres min. 3 lat dla małych i średnich firm oraz min. 5 lat dla dużych przedsiębiorstw. Podmiot musi również odnotowywać wzrost zatrudnienia wobec średniej z roku wcześniejszego, a nowe miejsca pracy utrzymywać przez odpowiednio 3 lub 5 lat w zależności od wielkości firmy.

Nowe rozporządzenie pozwala dostosować pomoc udzielaną polskim firmom do zasad obowiązujących w całej Unii Europejskiej. To właśnie organy Wspólnoty zadecydowały, że wsparcie finansowe w postaci ulg lub dotacji publicznych nie może być zbyt duże. Przy chęci udzielenia pomocy wyższej niż ta określona w stosownych dokumentach, należało uzyskać zgodę Komisji Europejskiej. Zakłada się, że nowe zasady przyznawania pomocy przedsiębiorstwom pozwolą ograniczyć wnioski do KE do minimum, a większość spraw będzie skutecznie załatwiana przez organy lokalne. Niemniej jednak eksperci obawiają się, że pozostawienie decyzji o przyznaniu pomocy finansowej jednostkom lokalnym może prowadzić do niesprawiedliwego rozdzielania środków przeznaczanych na cele pomocowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *